Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

arrow

 Zarząd

 

Józef Duda
Prezes Zarządu

Urodzony w 1955r. W 1979r. został Absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. W 1980 r. ukończył Studium Podyplomowe Akademii Spraw Wewnętrznych w Łodzi ( uzyskał stopień podporucznika MO). Józef Duda ukończył kursy dokształcające w zakresie: Zabezpieczenia wierzytelności - skuteczne rozwiązania w kontaktach handlowych (2001r.),

 

Podstawy zarządzania jakością według wymagań PN ISO 9001:2000 (2003r.) Karierę zawodową Józef Duda rozpoczął w Komendzie Powiatowej Policji w Pszczynie, gdzie pracował do 1996 r., początkowo jako funkcji sekcji kryminalnej, następnie kierownik sekcji kryminalnej oraz zastępca Komendanta Powiatowego Policji. W okresie od 1989-2002 r. pełnił funkcję pełnomocnika firmy „Juma" Spółka cywilna z siedzibą w Pszczynie. W latach 1995-2001 był pełnomocnikiem Patentus s.c., a od 2002r. prokurentem Patentus M. Duda i Spółka Sp.J. W latach: 1997r - 2001 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Patentus S.A., a od 2001 r. do nadal - Prezesa Zarządu Patentus S.A.

 
   

Stanisław Duda

Wiceprezes Zarządu

Urodzony w 1959r. W 1983r. został absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. W latach 1983-2009 zatrudniony był w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „ Pniówek" w Pawłowicach. W okresie od maja do września 1983 r. oraz od września 1984r. do czerwca 1985r. pracował jako stażysta pod ziemią. Następnie w latach 1985-1987 zatrudniony był na stanowisku dozorcy urządzeń maszynowych pod ziemią. W okresie od lutego 1987 do stycznia 1988 r. oraz lutego 1988r. do lutego 1990r. pełnił funkcję sztygara zmianowego urządzeń maszynowych pod ziemią, w latach 1990 - 1991r. pracował jako sztygar oddziałowy oddziału maszynowego.

 

Od 1991 r. do 1997 r. zatrudniony był na stanowisku starszego inspektora ds. przygotowania produkcji , rozwoju i projektowania procesów likwidacji zakładu górniczego pod zmienią. W okresie od listopada 1999 r. do lipca 2009r. Stanisław Duda pełnił funkcję kierownika działu inwestycji i remontów pod ziemią.