Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

arrow

Walne Zgromadzenie

 

Zarząd firmy Patentus S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 10 maja 2019 roku, o godzinie 9:00, w Pszczynie, przy ulicy Łowieckiej 5.

 

   Raport bieżący 10/2019

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. w dniu 10 maja 2019 roku. 

   Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. na dzień 10 maja 2019 roku. 

   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.

   Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2019 roku. 

   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   Liczba akcji i liczba głosów Patentus S.A.

 


 

Zarząd firmy Patentus S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku, o godzinie 9:00, w Pszczynie, przy ulicy Łowieckiej 5.

 

   Raport bieżący 06/2018

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. w dniu 24 maja 2018 roku. 

   Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 24 maja 2018 roku. 

   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.

   Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20 kwietnia 2018 roku. 

   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   Liczba akcji i liczba głosów Patentus S.A.

 


 

Zarząd firmy Patentus S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku, o godzinie 9:00, w Pszczynie, przy ulicy Łowieckiej 5.

 

   Raport bieżący 02/2017

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. w dniu 27 kwietnia 2017 roku. 

   Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 roku. 

   Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 marca 2017 roku. 

   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.

   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   Liczba akcji i liczba głosów Patentus S.A.

 


 

Zarząd firmy Patentus S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016 roku, o godzinie 9:00, w Pszczynie, przy ulicy Łowieckiej 5.

 

   Raport bieżący 09/2016

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. w dniu 16 czerwca 2016 roku. 

   Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 16 czerwca 2016 roku. 

   Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 7 kwietnia 2016 roku. 

   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.

   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   Liczba akcji i liczba głosów Patentus S.A.

 


 

Zarząd firmy Patentus S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015 roku, o godzinie 14:30, w Pszczynie, przy ulicy Łowieckiej 5.

 

Raport bieżący 07/2015 z dnia 14 maja 2015 roku. Temat: Pgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. w dniu 10 czerwca 2015 roku. 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 10 czerwca 2015 roku. 

Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 10 kwietnia 2015 roku. 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Liczba akcji i liczba głosów Patentus S.A.

 


 

Zarząd firmy Patentus S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22 maja 2014 roku, o godzinie 8:30, w Pszczynie, przy ulicy Łowieckiej 5.

 

Raport bieżący nr 16/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. z dnia 19 lutego 2014 roku.
załącznik 2 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. z dnia 19 lutego 2014 roku.

załącznik 3 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok.

załącznik 4 - Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 marca 2014.

załącznik 5 - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
załącznik 6 - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
załącznik 7 - Liczba akcji i liczba głosów Patentus S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Patentus S.A. w dniu 22.05.2014 roku.

 


 

Zarząd firmy Patentus S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 luty 2014 roku, o godzinie 14:00, w Pszczynie, przy ulicy Łowieckiej 5.

 

Raport bieżący nr 04/2014 z dnia 24 stycznia 2013 roku. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. z dnia 19 lutego 2014 roku.
załącznik 2 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. z dnia 19 lutego 2014 roku.

załącznik 3 - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
załącznik 4 - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
załącznik 5 - Liczba akcji i liczba głosów Patentus S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Patentus S.A. w dniu 19.02.2014 roku.

 


 

Zarząd firmy Patentus S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 maja 2013 roku, o godzinie 9:00, w Pszczynie, przy ulicy Łowieckiej 5.

 

Raport bieżący nr 07/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwykłego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 23 maja 2013 roku.

załącznik 2 - Projekty uchwał Zwykłego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 23 maja 2013 roku.

załącznik 3 - Sprawozdanie z dziłalności Rady Nadzorczej za rok 2012.

załącznik 4 - Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 marca 2013 roku i 24 kwietnia 2013 roku.

załącznik 5 - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

załącznik 6 - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

załącznik 7 - Liczba akcji i liczba głosów Patentus S.A.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. z dnia 23 maja 2013 roku.

Dokumenty spółki.

Raport roczny za 2012 rok.

 


 

Zarząd firmy Patentus S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 maja 2012 roku, o godzinie 9:00, w Pszczynie, przy ulicy Łowieckiej 5.

 

Raport bieżący nr 12/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 23 maja 2012 roku.

załącznik 2 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 23 maja 2012 roku.

załącznik 3 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Patentus S.A. za 2011 rok.

załącznik 4 - Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej Patentus S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 roku.

załącznik 5 - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

załącznik 6 - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

załącznik 7 - Liczba akcji i liczba głosów Patentus S.A.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A.

Dokumenty spółki.

Raport roczny za 2011 rok.

 


 

Zarząd firmy Patentus S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2011 roku, o godzinie 9:00, w Pszczynie, przy ulicy Łowieckiej 5.

 

Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 20 maja 2011 roku. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 16 czerwca 2011 roku.

załącznik 2 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 16 czerwca 2011 roku.

załącznik 3 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Patentus S.A. za okres od 01-01-2010 roku do 31-12-2010 roku.

załącznik 4 - Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej Patentus S.A. z dnia 18 maja 2011 roku.

załącznik 5 - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

załącznik 6 - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

załącznik 7 - Liczba akcji i liczba głosów Patentus S.A.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A.

Dokumenty spółki.

Raport roczny za 2010 rok.

 


 

Zarząd firmy Patentus S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2010 roku, o godzinie 9:00, w Pszczynie, przy ulicy Łowieckiej 5.

 

Raport bieżący nr 13/2010 z dnia 20 maja 2010 roku. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 16 czerwca 2010 roku.

załącznik 2 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. z dnia 16 czerwca 2010 roku.

załącznik 3 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Patentus S.A. za okres 01-01-2009 do 31-12-2009 roku.

załącznik 4 - Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej Patentus S.A.

załącznik 5 - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

załącznik 6 - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

załącznik 7 - Liczba akcji i liczba głosów Patentus S.A.

Dokumenty spółki.

Raport roczny za 2009 rok.

Wyniki głosowań WZA.