Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

arrow

Spółka

 

HISTORIA


Umieszczenie Patentus S.A w prestiżowym zestawieniu magazynu gospodarczego Home & Market obejmującym 500 największych firm produkcyjno-przemysłowych w kraju. Spółka została sklasyfikowana na pozycji 439. Ranking został sporządzony na podstawie przychodów firm w 2010 roku.

Powołano do życia spółkę zależną Patentus Strefa S.A., która uzupełni dotychczasową ofertę usługową. Nieruchomości pod działalność nowego podmiotu mieszczą się w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN i zostały zakupione od Syndyka Masy Upadłościowej HSW - Zakład Zespołów Mechanicznych w Stalowej Woli za kwotę 2 816 tys. złotych.

Spółka otrzymuje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środki w wysokości 750 tys. złotych na budowę nowoczesnego laboratorium pomiarowego. Pozostałą kwotę niezbędną do realizacji inwestycji stanowić będzie kredyt inwestycyjny oraz środki własne.

Otrzymanie prestiżowego tytułu „GAZELA BIZNESU” 2009 roku.

 

Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych W Warszawie; Audyt nadzoru ISO 9001:2008 - wynik pozytywny.

 

Powołanie drugiego Wiceprezesa Zarządu Stanisława Duda; Zatwierdzenie Prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Podpisanie z Tongmei Coal Group listu intencyjnego w przedmiocie utworzenia Spółki joint venture z siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej.

Podpisanie umowy współpracy w zakresie sprzedaży maszyn i urządzeń górniczych na rynek krajów arabskich z firmą Poland for Tranding z siedzibą w Tripoli.

Audyt nadzoru ISO 9001:2000 – wynik pozytywny.

 

Przyznanie certyfikatu PRZEJRZYSTA FIRMA przez DUN and Bradsteer Poland Spółka z o.o. (numer DUNS: 422479969).

Otrzymanie wyróżnienia „POLSKI SUKCES 2007”.

Klub Gepardów Biznesu wyróżnił Spółkę w II edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2007 w kategorii „Najdynamiczniejszej firmy województwa śląskiego”.
 

PATENTUS S.A. otrzymała prestiżowy tytuł GAZELI BIZNESU 2006 ROKU.

Spółka została poddana audytowi przez GSI SLV Hannover - otrzymanie certyfikatów DIN EN 729-2 oraz DIN 18 800-7. Również w 2003 roku zakwalifikowanie do I Grupy Zakładów Dużych (możliwość prowadzenie prac spawalniczych wg norm PN-M-69009).

Przyznanie certyfikatu ISO 9001 System Zarządzania Jakością.

Spółka została związana PATENTUS Spółka Akcyjna- kontynuacja działalności PATENTUS Spółka cywilna.

Firma Usługowa PATENTUS została przekształcona w PATENTUS Spółka cywilna. Powstanie Działu Handlowego który zajmował się zaopatrzeniem Zakładu Produkcyjnego oraz handlem materiałem niezbędnym do cyklu produkcyjnego. Oferta asortymentowa wzbogaciła się o coraz to nowe towary.

Firma poza działalnością Ochrony Własności Przemysłowej zajęła się obrotem wierzytelnościami spółek węglowych oraz przygotowywała się do przeprowadzania remontów maszyn i urządzeń górniczych, dostaw towarów na kopalnie węgla kamiennego na terenie Śląska.

Firma usługowa PATENTUS rozpoczęła swoją działalność jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Nazwa wywodzi się od słowa ‘patent” – Ochrona Własności Przemysłowej.