Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

arrow

NEWSLETTER

Zapisz się do naszej listy mailingowej i bądź informowany o nowościach.

Rada Nadzorcza

Bartłomiej Niemiec

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Bartłomiej Niemiec urodzony w 1974 roku. Bartłomiej Niemiec jest absolwentem Technikum Hutniczo-Mechanicznego w Katowicach. Od 1992 roku do nadal Bartłomiej Niemiec prowadzi działalność gospodarcza gdzie jest Właścicielem. Prowadzi Również centrum mody w Bieruniu oraz jest Wiceprezesem Zarządu Geotrend Sp.z o.o.

Pomiędzy Bartłomiejem Niemiec a innymi członkami Rady Nadzorczej i członkami Zarządu oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla, a także akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów - nie występują powiązania rodzinne.

Łukasz Duda

Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Urodzony w 1984r. Łukasz Duda jest absolwentem akademii Ekonomicznej w Katowicach specjalizacja: Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych.
Od 2010 roku Pan Łukasz Duda prowadzi jednoosobowa działalność gospodarczą: sprzedaż detaliczna oraz hurtowa. W latach 2006-2009 Pan Łukasz Duda pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. a od 04.04.2012 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach – Spółka zależna.

Pomiędzy Łukaszem Dudą a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla występują następujące powiązania rodzinne:
- Józef Duda - Prezes Zarządu, akcjonariusz pow. 5% ogólnej liczby głosów - ojciec,
- Małgorzata Duda - Prokurent, akcjonariusz pow. 5% ogólnej liczby głosów - matka,
- Małgorzata Duda - Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent, akcjonariusz pow. 5% ogólnej liczby głosów - ciocia,
- Stanisław Duda - Wiceprezes Zarządu - wujek,
- Krystyna Ligas - główna księgowa - siostra matki.


Anna Gotz

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Urodzona w 1989r. Anna Gotz jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W październiku 2008 r. ukończyła seminarium zorganizowane przez Eurofinanse Training Spółka z o.o. - Rada Nadzorcza - obowiązki, uprawnienia oraz odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki, praktyka działania. W grudniu 2009r. Anna Gotz ukończyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek (organizowany przez OTREK Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu). Od maja 2012 r. do nadal Anna Gotz jest zatrudniona w PATENTUS S.A.

Pomiędzy Anną Gotz a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla występują następujące powiązania rodzinne:
- Henryk Gotz - akcjonariusz pow. 5% ogólnej liczby głosów - ojciec,
- Urszula Gotz - akcjonariusz - matka.

Jakub Szymczak

członek
Rady Nadzorczej

Urodzony w 1982 roku. Jakub Szymczak posiada wykształcenie wyższe – w 2007 roku ukończył Politechnikę Śląską w Katowicach na Wydziale Transportu, Specjalizacja: Eksploatacja i Utrzymanie Pojazdu. W okresie 2007-2008r. był zatrudniony w Valeo Electric & Electronic Systems Czechowice – Dziedzice na stanowisku SQA/PQA. W latach 2008-2010r. Pan Jakub Szymczak był zatrudniony w Valeo Electric & Electronic Systems Czechowice – Dziedzice na stanowisku Commodity Buyer, natomiast od 2010-2013r. zatrudniony na stanowisku Productivity Buyer także w Valeo Electric & Electronic Systems Czechowice – Dziedzice.Od 01.09.2013 roku Pan Jakub Szymczak założył jednoosobową działalność gospodarczą JAKUB SZYMCZAK MAK specjalizującą się w działalności agentów w sprzedaży pozostałych określonych towarów. Od 01.09.2013 roku podpisał kontrakt na czas nieokreślony z firmą WAI GLOBAL z siedzibą w Holandii na stanowisko Business Development Manager. Od 28.12.2011 roku do nadal Pan Jakub Szymczak pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. (Spółka zależna). Od 22.12.2011 roku do nadal Pan Jakub Szymczak pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ZAKŁADU KONSTRUKCJI SPAWANYCH MONTEX Sp. z o.o. (Spółka zależna).

Pomiędzy Jakubem Szymczak z innymi członkami Zarządu oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla występują następujące powiązania rodzinne:
Józef Duda – Prezes Zarządu, akcjonariusz pow. 5% ogólnej liczby głosów – brat teścia;
Małgorzata Duda – Prokurent, akcjonariusz pow. 5% ogólnej liczby głosów – bratowa teścia;
Małgorzata Duda – Dyrektor Finansowy, Prokurent , akcjonariusz posiadający pow. 5% ogólnej liczby głosów – teściowa;
Stanisław Duda – Wiceprezes Zarządu – teść.


Alicja Saller-Pawełczyk

członek
Rady Nadzorczej
Alicja Saller-Pawełczyk urodzona w 1990 roku. Alicja Saller–Pawełczyk jest absolwentką Policealnego Studium Optycznego OCULUS  w Częstochowie. W okresie od 2011 roku do 2014 roku była zatrudniona w Salonie Optycznym ALKA Optyk w Czerwionce-Leszczyny. Od 2014 roku do 2016 roku zatrudniona w Zakładzie Optyki Okularowej Aleksander Filak w Żorach. Od listopada 2016 roku do nadal Alicja Saller – Pawełczyk założyła jednoosobową działalność gospodarczą i prowadzi Salon Optyczny Okularnica w Rybniku.

Pomiędzy Alicją Saller – Pawełczyk  a innymi członkami Zarządu oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla występują następujące powiązania rodzinne:
Józef Duda – Prezes Zarządu, akcjonariusz pow. 5% ogólnej liczby głosów – brat wujka;
Małgorzata Duda – Dyrektor Finansowy, Prokurent, akcjonariusz posiadający pow. 5% ogólnej liczby głosów – ciocia;
Stanisław DUDA – Wiceprezes Zarządu – wujek.