Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

arrow

NEWSLETTER

Zapisz się do naszej listy mailingowej i bądź informowany o nowościach.

Rada Nadzorcza

Bartłomiej Niemiec

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Bartłomiej Niemiec urodzony w 1974 roku. Bartłomiej Niemiec jest absolwentem Technikum Hutniczo-Mechanicznego w Katowicach. Od 1992 roku do nadal Bartłomiej Niemiec prowadzi działalność gospodarcza gdzie jest Właścicielem. Prowadzi Również centrum mody w Bieruniu oraz jest Wiceprezesem Zarządu Geotrend Sp.z o.o.

Pomiędzy Bartłomiejem Niemiec a innymi członkami Rady Nadzorczej i członkami Zarządu oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla, a także akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów - nie występują powiązania rodzinne.

Łukasz Duda

Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Urodzony w 1984r. Łukasz Duda jest absolwentem akademii Ekonomicznej w Katowicach specjalizacja: Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych.
Od 2010 roku Pan Łukasz Duda prowadzi jednoosobowa działalność gospodarczą: sprzedaż detaliczna oraz hurtowa. W latach 2006-2009 Pan Łukasz Duda pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. a od 04.04.2012 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach – Spółka zależna.

Pomiędzy Łukaszem Dudą a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla występują następujące powiązania rodzinne:
- Józef Duda - Prezes Zarządu, akcjonariusz pow. 5% ogólnej liczby głosów - ojciec,
- Małgorzata Duda - Prokurent, akcjonariusz pow. 5% ogólnej liczby głosów - matka,
- Małgorzata Duda - Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent, akcjonariusz pow. 5% ogólnej liczby głosów - ciocia,
- Stanisław Duda - Wiceprezes Zarządu - wujek,
- Krystyna Ligas - główna księgowa - siostra matki.


Anna Gotz

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Urodzona w 1989r. Anna Gotz jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W październiku 2008 r. ukończyła seminarium zorganizowane przez Eurofinanse Training Spółka z o.o. - Rada Nadzorcza - obowiązki, uprawnienia oraz odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki, praktyka działania. W grudniu 2009r. Anna Gotz ukończyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek (organizowany przez OTREK Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu). Od maja 2012 r. do nadal Anna Gotz jest zatrudniona w PATENTUS S.A.

Pomiędzy Anną Gotz a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla występują następujące powiązania rodzinne:
- Henryk Gotz - akcjonariusz pow. 5% ogólnej liczby głosów - ojciec,
- Urszula Gotz - akcjonariusz - matka.

Jakub Szymczak

członek
Rady Nadzorczej

Urodzony w 1982 roku. Jakub Szymczak posiada wykształcenie wyższe – w 2007 roku ukończył Politechnikę Śląską w Katowicach na Wydziale Transportu, Specjalizacja: Eksploatacja i Utrzymanie Pojazdu. W okresie 2007-2008r. był zatrudniony w Valeo Electric & Electronic Systems Czechowice – Dziedzice na stanowisku SQA/PQA. W latach 2008-2010r. Pan Jakub Szymczak był zatrudniony w Valeo Electric & Electronic Systems Czechowice – Dziedzice na stanowisku Commodity Buyer, natomiast od 2010-2013r. zatrudniony na stanowisku Productivity Buyer także w Valeo Electric & Electronic Systems Czechowice – Dziedzice.Od 01.09.2013 roku Pan Jakub Szymczak założył jednoosobową działalność gospodarczą JAKUB SZYMCZAK MAK specjalizującą się w działalności agentów w sprzedaży pozostałych określonych towarów. Od 01.09.2013 roku podpisał kontrakt na czas nieokreślony z firmą WAI GLOBAL z siedzibą w Holandii na stanowisko Business Development Manager. Od 22.12.2011 roku do nadal Pan Jakub Szymczak pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ZAKŁADU KONSTRUKCJI SPAWANYCH MONTEX Sp. z o.o. (Spółka zależna).

Pomiędzy Jakubem Szymczak z innymi członkami Zarządu oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla występują następujące powiązania rodzinne:
Józef Duda – Prezes Zarządu, akcjonariusz pow. 5% ogólnej liczby głosów – brat teścia;
Małgorzata Duda – Prokurent, akcjonariusz pow. 5% ogólnej liczby głosów – bratowa teścia;
Małgorzata Duda – Dyrektor Finansowy, Prokurent , akcjonariusz posiadający pow. 5% ogólnej liczby głosów – teściowa;
Stanisław Duda – Wiceprezes Zarządu – teść.


Alicja Saller-Pawełczyk

członek
Rady Nadzorczej
Alicja Saller-Pawełczyk urodzona w 1990 roku. Alicja Saller–Pawełczyk jest absolwentką Policealnego Studium Optycznego OCULUS  w Częstochowie. W okresie od 2011 roku do 2014 roku była zatrudniona w Salonie Optycznym ALKA Optyk w Czerwionce-Leszczyny. Od 2014 roku do 2016 roku zatrudniona w Zakładzie Optyki Okularowej Aleksander Filak w Żorach. Od listopada 2016 roku do nadal Alicja Saller – Pawełczyk założyła jednoosobową działalność gospodarczą i prowadzi Salon Optyczny Okularnica w Rybniku.

Pomiędzy Alicją Saller – Pawełczyk  a innymi członkami Zarządu oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla występują następujące powiązania rodzinne:
Józef Duda – Prezes Zarządu, akcjonariusz pow. 5% ogólnej liczby głosów – brat wujka;
Małgorzata Duda – Dyrektor Finansowy, Prokurent, akcjonariusz posiadający pow. 5% ogólnej liczby głosów – ciocia;
Stanisław DUDA – Wiceprezes Zarządu – wujek.