Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

arrow

PRZETARGI - 2014

 

 

2014-11-24

PATENTUS S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę:
„Dostawę odlewu korpusu, części zdawczej przekładni prototypowej KPL-35DH wraz z modelem”
   Warunki ofertowe 

 

 

2014-10-30

PATENTUS S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę:
„Dostawę odlewów próbek profili bocznych wraz z modelam”
   Warunki ofertowe  

   Wyniki wybory oferenta

 

 

2014-08-29
PATENTUS S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę:
„Dostawę 17 tyś. litrów chłodziwa hartowniczego przeznaczonego do pracy w odkrytej wannie hartowniczej”
   Warunki ofertowe   

   Warunki ofertowe - aktualizacja z dnia 2014-09-01

   Załączniki  

   Wyniki wybory oferenta

 

 

2014-08-07
PATENTUS S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę:
„Dostawę próbek kutych do badań zużyciowych wraz z materiałem i matrycą kuzienniczą”
   Warunki ofertowe 

   Załączniki   

   Wyniki wybory oferenta  

 

 

 

2014-06-18
PATENTUS S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę:
„Oprogramowanie do projektowania oraz symulacji obciążeń”
   Warunki ofertowe 

   Wyniki wybory oferenta

 

 

 

2014-06-06
PATENTUS S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę:
„Wykonanie audytu”
   Warunki ofertowe 

   Wyniki wybory oferenta 

 

 

2014-05-19
PATENTUS S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę:
„Zestawów frezerskich”
   Warunki ofertowe 

Aktualizacja z dnia 2014-05-22 - przetarg został anulowany.