Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

arrow

Przekładnie zębate

   Katalog Górnicze Przekładnie Zębate, 2014

 

Firma Patentus jest uznanym dostawcą maszyn i urządzeń górniczych. W celu zapewnienia ciągłego rozwoju swych produktów, spółka w 2011 podjęła decyzję o rozszerzeniu swej oferty produkcyjnej o przekładnie zębate. Następstwem tej decyzji było utworzenie Działu Badań i Rozwoju oraz inwestycje w nowoczesne maszyny obróbcze, co umożliwiło produkcję nowoczesnych przekładni zębatych. Naturalnym rozszerzeniem działalności Spółki Patentus są usługi remontu górniczych zespołów napędowych.
 

Przedsiębiorstwo posiada doświadczoną kadrę kierowniczą, konstruktorów, technologów i operatorów maszyn obróbczych. W rozwoju produktów, w firmie Patentus wykorzystuje się zaawansowane specjalistyczne narzędzia programistyczne do konstruowania i obliczeń wytrzymałościowych.

 

Prezentowane na stronie przekładnie zębate pracują zasadniczo jako reduktory, czyli na wale wyjściowym prędkość obrotowa jest mniejsza niż prędkość wału wejściowego przekładni. Reduktory te są przeznaczone do napędu górniczych urządzeń mechanicznych o poziomej osi elementu roboczego, jednak mogą być także stosowane w innych gałęziach przemysłu m.in. metalowego, chemicznego, a także w hutnictwie.
 

Wszystkie istotne elementy przekładni zębatych, takie jak łożyska, koła zębate, korpusu i wały konstruowane są zgodnie z powszechnie uznanymi metodami obliczeniowymi, z uwzględnieniem zaleceń producentów i wymagań norm.
 

Z reduktorami mogą współpracować silniki elektryczne na łapach lub kołnierzowe przyłączone do korpusu reduktora za pomocą wejścia sprzęgłowego. We wszystkich wykonaniach przekładni zębatych istnieje możliwość zabudowy sprzęgieł jednokierunkowych oraz elementów chłodzących. Wykonanie przekładni spełnia wymagania przeciwwybuchowe ATEX grupa I kategoria M2. Przekładnie są wykonana w układzie pracy odwracalnym. Istnieje możliwość opracowania i wykonania rozwiązań specjalnych wg życzeń Klienta na bazie rozwiązania podstawowego (np. zmiany przełożenia i wymiarów przyłączeniowych).

 

 

Symulacja obciążenia korpusu przekładni


Korpusy do reduktorów poziomych wykonane są z żeliwa szarego lub sferoidalnego z podziałem prostopadłym do osi wałów. Przekładnie na życzenie Klienta mogą być także wykonane jako spawane. Korpusy są obrabiane na sterowanych numerycznie centrach obróbczych, co pozwala na osiągnięcie dużej dokładności wykonania, zwłaszcza zapewniają uzyskanie wymaganej równoległości i prostopadłości osi otworów względem powierzchni odniesienia.
 

Wszystkie koła zębate w przekładni mają uzębienie o zarysie ewolwentowym i wykonane są przede wszystkim z wysokogatunkowej stali stopowej, poddawane są obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej oraz szlifowane. Koła stożkowe mają uzębienie spiralne łukowe, walcowe - uzębienie proste lub skośne, a koła stopnia planetarnego uzębienie proste.

Uzębienia wykonane są zazwyczaj w 6 klasie dokładności wg PN-ISO 1328. Obliczenia geometrii i wytrzymałości wykonywane są wg norm PN-ISO 6336 i ISO 10300.
 

Montaż kół zębatych w przekładniach

 

   
W reduktorach zastosowano łożyskowanie zapewniające przeniesienie obciążeń określonych w katalogu. Trwałość godzinowa użytych łożysk odpowiada założonej trwałości elementów zębatych dla danych warunków obciążenia. W przekładniach stosuje się przede wszystkim łożyska uznanych producentów łożysk takich jak FAG, SKF, TIMKEN.
 

Do smarowania elementów zębatych i łożysk stosuje się zasadniczo przekładniowe oleje mineralne w systemie rozbryzgowo-zanurzeniowym. Do smarowania łożysk wału szybkobieżnego stopnia stożkowego stosuje się system wymuszony z wykorzystaniem pompy wirnikowej. W wykonaniach niektórych reduktorów stożkowo-walcowych łożyska są smarowane smarem plastycznym.

Wały, ze względu na duże obciążenia skręcające  i zginające, wykonuje się ze stali stopowej ulepszonej cieplnie. Wpusty na czopach końcowych wałów wykonuje się również jako ulepszone cieplnie. Do uszczelnienia wałów stosuje się pierścienie uszczelniające znanych firm takich jak Goetze, Simmrit, SKF.

Dokładność wykonania przekładni zębatych jest sprawdzana każdorazowo przez zakładowy dział kontroli jakości. Do sprawdzania wykorzystuje się maszyny współrzędnościowe i specjalistyczne urządzenia pomiarowe. Końcowym odbiorem technicznym reduktorów są badania pod obciążeniem na stacji prób z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu diagnostycznego oraz kamery termowizyjnej.

 

Obraz termowizyjny korpusu przekładni

 

 

W firmie Patentus trwają aktualnie prace związane z inwestycjami, w następstwie których będą oferowane walcowe koła zębate o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej oraz koła stożkowe wykonane z wykorzystaniem innowacyjnej technologii nawęglania próżniowego.

 

Złóż zapytanie

 

Imię i nazwisko:

*

Email:

*

Telefon:

*

Treść:

*

* - pola obowiązkowe

Ile jest 2 + 9 =