Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

arrow

 Podstawowe wskaźniki finansowe

 

GRUPA KAPITAŁOWA PATENTUS SPRAWZDANIE SKONSOLIDOWANE

 

 

Wskaźniki finansowe

ROK 2016
Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży -31,7%
Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe 159,0%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem 41,7%
Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem -11,4%

 

Wskaźniki finansowe

ROK 2015

Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży

-1,6%

Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe

142,2%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem

44,4%

Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem

-0,6%

 

Wskaźniki finansowe

ROK 2014

Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży

2,7%

Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe

146,0%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem

40,8%

Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem

1,3%

 

Wskaźniki finansowe

ROK 2013

Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży

6,1%

Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe

148,4%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem

41,0%

Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem

3,7%

 

Wskaźniki finansowe

ROK 2012

Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży

7,3%

Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe

170,8%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem

36,1%

Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem

5,8%

 

Wskaźniki finansowe

ROK 2011

Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży

4,8%

Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe

159,9%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem

41,9%

Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem

3,5%

 

 

 

PATENTUS S.A. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
·       

 

Wskaźniki finansowe

ROK 2016
Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży -33,3%
Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe 169,4%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem 40,4%
Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem -11,2%

 

Wskaźniki finansowe

ROK 2015

Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży

4,8%

Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe

170,0%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem

38,8%

Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem

1,5%

 

Wskaźniki finansowe

ROK 2014

Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży

2,7%

Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe

191,5%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem

35,0%

Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem

1,0%

 

Wskaźniki finansowe

ROK 2013

Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży

7,9%

Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe

166,9%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem

37,6%

Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem

4,3%

 

Wskaźniki finansowe

ROK 2012

Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży

11,1%

Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe

208,2%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem

31,8%

Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem

8,5%

 

 Wskaźniki finansowe

ROK 2011

Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży

6,5%

Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe

181,4%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem

39,4%

Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem

5,0%

 

 Wskaźniki finansowe

ROK 2010

Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży

7,5%

Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe

234,7%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem

31,2%

Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem

5,5%

 

Wskaźniki finansowe

ROK 2009

Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży

9,7%

Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe

266,2%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem

27,2%

Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem

8,2%

 

 Wskaźniki finansowe

ROK 2008

Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży

9,5%

Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe

213,7%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem

31,8%

Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem

9,2%

 

 Wskaźniki finansowe

ROK 2007

Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży

8,9%

Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe

173,4%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem

38,2%

Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem

7,5%

 

 Wskaźniki finansowe

ROK 2006

Rentowność sprzedaży - zysk netto/ przychody ze sprzedaży

11,5%

Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe

168,5%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem

45,3%

Wskaźnik rentowności na aktywach - zysk netto/ aktywa ogółem

10,4%