Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

arrow

 Podstawowe informacje finansowe

 

 

Wybrane dane finansowe

ROK 2016

(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży

51 902

Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży

- 1 896

Zysk ( strata) netto

- 16 445

Zysk ( strata) z działalności operacyjnej

- 9 486

Aktywa trwałe razem

98 763

Aktywa obrotowe razem

45 744

Zobowiązania długoterminowe

31 467

Zobowiązania krótkoterminowe

28 770

Środki trwałe

92 010

Kapitał własny

84 270

Kapitał zakładowy

11 800

Liczba akcji

29.500.000 szt.

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

 

 

 

Wybrane dane finansowe

ROK 2016

(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży

47 023

Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży

-2 415

Zysk ( strata) netto

- 15 666

Zysk ( strata) z działalności operacyjnej

- 8 784

Aktywa trwałe razem

96 089

Aktywa obrotowe razem

44 246

Zobowiązania długoterminowe

30 561

Zobowiązania krótkoterminowe

26 112

Środki trwałe

85 881

Kapitał własny

83 662

Kapitał zakładowy

11 800

Liczba akcji

29.500.000 szt.

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

 

 

 

 

Wybrane dane finansowe

ROK 2015

(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży

66 068

Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży

5 056

Zysk ( strata) netto

- 1 070

Zysk ( strata) z działalności operacyjnej

583

Aktywa trwałe razem

113 967

Aktywa obrotowe razem

61 633

Zobowiązania długoterminowe

34 715

Zobowiązania krótkoterminowe

43 338

Środki trwałe

111 811

Kapitał własny

97 547

Kapitał zakładowy

11 800

Liczba akcji

29.500.000 szt.

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

 

 

 

 

Wybrane dane finansowe

ROK 2015

(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży

50 805

Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży

4 759

Zysk ( strata) netto

2 459

Zysk ( strata) z działalności operacyjnej

3 675

Aktywa trwałe razem

106 928

Aktywa obrotowe razem

55 671

Zobowiązania długoterminowe

30 364

Zobowiązania krótkoterminowe

32 760

Środki trwałe

90 868

Kapitał własny

99 475

Kapitał zakładowy

11 800

Liczba akcji

29.500.000 szt.

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

 

 

 

 

Wybrane dane finansowe

ROK 2014

(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży

83 185

Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży

8 514

Zysk ( strata) netto

2 239

Zysk ( strata) z działalności operacyjnej

4 348

Aktywa trwałe razem

113 690

Aktywa obrotowe razem

52 613

Zobowiązania długoterminowe

31 834

Zobowiązania krótkoterminowe

36 035

Środki trwałe

111 504

Kapitał własny

98 434

Kapitał zakładowy

11 800

Liczba akcji

29.500.000 szt.

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

 

 

 

 

Wybrane dane finansowe

ROK 2014

(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży

57 857

Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży

5 721

Zysk ( strata) netto

1 556

Zysk ( strata) z działalności operacyjnej

3 044

Aktywa trwałe razem

106 009

Aktywa obrotowe razem

42 852

Zobowiązania długoterminowe

29 649

Zobowiązania krótkoterminowe

22 379

Środki trwałe

91 389

Kapitał własny

96 833

Kapitał zakładowy

11 800

Liczba akcji

29.500.000 szt.

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

 

 

 

 

Wybrane dane finansowe

ROK 2013

(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży

97 263

Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży

10 707

Zysk ( strata) netto

5 930

Zysk ( strata) z działalności operacyjnej

7 712

Aktywa trwałe razem

106 817

Aktywa obrotowe razem

55 367

Zobowiązania długoterminowe

29 252

Zobowiązania krótkoterminowe

37 305

Środki trwałe

97 239

Kapitał własny

95 627

Kapitał zakładowy

11 800

Liczba akcji

29.500.000 szt.

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

 

 

 

 

Wybrane dane finansowe

ROK 2013

(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży

83 516

Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży

9 243

Zysk ( strata) netto

6 589

Zysk ( strata) z działalności operacyjnej

8 028

Aktywa trwałe razem

100 107

Aktywa obrotowe razem

51 619

Zobowiązania długoterminowe

26 089

Zobowiązania krótkoterminowe

30 928

Środki trwałe

78 021

Kapitał własny

94 709

Kapitał zakładowy

11 800

Liczba akcji

29.500.000 szt.

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

 

 

 

 

Wybrane dane finansowe

ROK 2012

(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży

109 934

Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży

15 357

Zysk ( strata) netto

8 077

Zysk ( strata) z działalności operacyjnej

10 811

Aktywa trwałe razem

80 296

Aktywa obrotowe razem

58 746

Zobowiązania długoterminowe

15 757

Zobowiązania krótkoterminowe

34 389

Środki trwałe

72 846

Kapitał własny

88 896

Kapitał zakładowy

11 800

Liczba akcji

29.500.000 szt.

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

 

 

 

 

Wybrane dane finansowe

ROK 2012

(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży

98 523

Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży

16 333

Zysk ( strata) netto

10 916

Zysk ( strata) z działalności operacyjnej

12 917

Aktywa trwałe razem

70 206

Aktywa obrotowe razem

57 745

Zobowiązania długoterminowe

12 901

Zobowiązania krótkoterminowe

27 731

Środki trwałe

53 890

Kapitał własny

87 319

Kapitał zakładowy

11 800

Liczba akcji

29.500.000 szt.

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

 

 

 

 

Wybrane dane finansowe

ROK 2011

(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży

97 609

Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży

12 394

Zysk ( strata) netto

4 722

Zysk ( strata) z działalności operacyjnej

5 605

Aktywa trwałe razem

70 500

Aktywa obrotowe razem

64 250

Zobowiązania długoterminowe

16 269

Zobowiązania krótkoterminowe

40 180

Środki trwałe

64 517

Kapitał własny

78 301

Kapitał zakładowy

11 800

Liczba akcji

29.500.000 szt.

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

 

 

 

 

 

Wybrane dane finansowe

ROK 2011

(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży

95 693

Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży

13 044

Zysk ( strata) netto

6 231

Zysk ( strata) z działalności operacyjnej

7 106

Aktywa trwałe razem

59 783

Aktywa obrotowe razem

64 405

Zobowiązania długoterminowe

13 446

Zobowiązania krótkoterminowe

35 500

Środki trwałe

51 800

Kapitał własny

75 242

Kapitał zakładowy

11 800

Liczba akcji

29.500.000 szt.

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

 

 

 

 

 

Wybrane dane finansowe

2010 rok

(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży

72 240

Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży 10 971
Zysk ( strata) netto 5 436
Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 5 760
Aktywa trwałe razem 46 099
Aktywa obrotowe razem 53 654
Zobowiązania długoterminowe 8 285
Zobowiązania krótkoterminowe 22 863
Środki trwałe 41 932
Kapitał własny 68 605
Kapitał zakładowy 11 800
Liczba akcji 29.500.000 szt.
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0

 

 

 

 

Wybrane dane finansowe

2009 rok

(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży

72 227

Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży 12 590
Zysk ( strata) netto 7 036
Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 8 539
Aktywa trwałe razem 43 281
Aktywa obrotowe razem 42 966
Zobowiązania długoterminowe

7 350

Zobowiązania krótkoterminowe 16 140
Środki trwałe 36 698
Kapitał własny 62 757
Kapitał zakładowy 11 800
Liczba akcji 29.500.000 szt.
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0

 

 

 

 

Wybrane dane finansowe

I półrocze 2009

(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży

34 647

Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży 7 171
Zysk ( strata) netto 4 458
Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 5 562
Aktywa trwałe razem 37 490
Aktywa obrotowe razem 39 165
Zobowiązania długoterminowe 6 894
Zobowiązania krótkoterminowe 17 614
Środki trwałe 34 072
Kapitał własny 52 147
Kapitał zakładowy 10 600
Liczba akcji 26.500.000 szt.
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0

 

 

 

Wybrane dane finansowe

2008 rok

(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży

68 113

Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży 12 195
Zysk ( strata) netto 6 449
Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 8 179
Aktywa trwałe razem 37 990
Aktywa obrotowe razem 31 927
Zobowiązania długoterminowe 7 285
Zobowiązania krótkoterminowe 14 943
Środki trwałe

34 679

Kapitał własny 47 689
Kapitał zakładowy 10 600
Liczba akcji 26.500.000 szt.
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0


 

 

Wybrane dane finansowe

I półrocze 2008

(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży

32 171

Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży 6 588
Zysk ( strata) netto 3 731
Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 4 852
Aktywa trwałe razem 34 418
Aktywa obrotowe razem 31 843
Zobowiązania długoterminowe 6 907
Zobowiązania krótkoterminowe 14 795
Środki trwałe 32 161
Kapitał własny 44 559
Kapitał zakładowy 10 600
Liczba akcji

26.500.000 szt.

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0

 

  

 

Wybrane dane finansowe

2007 rok

(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży

51 448

Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży 10 417
Zysk ( strata) netto 4 595
Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 6 951
Aktywa trwałe razem 33 481
Aktywa obrotowe razem 27 737
Zobowiązania długoterminowe 7 406
Zobowiązania krótkoterminowe 15 996
Środki trwałe 30 884
Kapitał własny 37 816
Kapitał zakładowy 9 350
Liczba akcji 935.000 szt.
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0


 

Wybrane dane finansowe

2006 rok

(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży

46 913

Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży 11 602
Zysk ( strata) netto 5 394
Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 7 927
Aktywa trwałe razem 28 321
Aktywa obrotowe razem 23 529
Zobowiązania długoterminowe 9 519
Zobowiązania krótkoterminowe 13 965
Środki trwałe

25 882

Kapitał własny 28 366
Kapitał zakładowy 5 000
Liczba akcji 500.000 szt.
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0