Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

arrow

Raporty okresowe

Raporty roczne

Raporty roczne

Skonsolidowany Raport roczny RS 2018 z dnia 20 marca 2019 roku.


   Skonsolidowany raport roczny RS 2018.
   załącznik 1: Pismo Prezesa Zarządu.
   załącznik 2: Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
   załącznik 3: Sprawozdanie Niezależnego Birgłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Patentus S.A. za rok 2018.
   załącznik 4: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Patentus S.A. w 2018 roku.

 


 

 

Raport roczny R 2018 z dnia 20 marca 2019 roku.


   Raport roczny R 2018
   załącznik 1: Pismo Prezesa Zarządu.
   załącznik 2: Roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
   załącznik 3: Sprawozdanie Niezależnego Birgłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Patentus S.A. za rok 2018.
   załącznik 4: Sprawozdanie Zarządu z działalności Patentus S.A. w 2018 roku.

 


  

Raport roczny RS 2017 z dnia 21 marca 2018 roku.


   Skonsolidowany raport roczny RS 2017
   załącznik 1: Pismo Prezesa Zarządu.
   załącznik 2: Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
   załącznik 3: Sprawozdanie Niezależnego Birgłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Patentus S.A. za rok 2017.
   załącznik 4: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Patentus S.A. w 2017 roku.

 


 

Raport roczny R 2017 z dnia 21 marca 2018 roku.


   Raport roczny R 2017
   załącznik 1: Pismo Prezesa Zarządu.
   załącznik 2: Roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
   załącznik 3: Sprawozdanie Niezależnego Birgłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Patentus S.A. za rok 2017.
   załącznik 4: Sprawozdanie Zarządu z działalności Patentus S.A. w 2017 roku.

 


 

Skonsolidowany raport roczny RS 2016 z dnia 21 marca 2017 roku.


   Skonsolidowany raport roczny RS 2016
   załącznik 1: Pismo Prezesa Zarządu.
   załącznik 2: Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
   załącznik 3: Opinia i Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Patentus S.A.  za rok 2016.
   załącznik 4: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Patentus w 2016 rok.

 


 

Raport roczny R 2016 z dnia 21 marca 2017 roku.


   Raport roczny R 2016
   załącznik 1: Pismo Prezesa Zarządu.
   załącznik 2: Roczne sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
   załącznik 3: Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego Patentus S.A. za rok 2016.
   załącznik 4: Sprawozdanie Zarządu z działalności Patentus S.A. w 2016 roku.

 


 

Skonsolidowany raport roczny RS 2015 z dnia 21 marca 2016 roku.


   Skonsolidowany raport roczny RS 2015
   załącznik 1: Pismo Prezesa Zarządu
   załącznik 2: Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok
   załącznik 3: Raport niezaleznego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finasowego Grupy Kapitałowej Patentus za 2015 rok.
   załącznik 4: Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finasowego Grupy Kapitałowej Patentus za 2015 rok.
   załącznik 5: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Patentus w 2015 rok.

 


 

Raport roczny R 2015 z dnia 21 marca 2016 roku.


   Raport roczny R 2015
   załącznik 1: Pismo Prezesa Zarządu
   załącznik 2: Roczne sprawozdanie finansowe za 2015 rok
   załącznik 3: Raport niezaleznego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finasowego Patentus S.A. za 2015 rok.
   załącznik 4: Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finasowego Patentus S.A. za 2015 rok.
   załącznik 5: Sprawozdanie Zarządu z działalności Patentus S.A. w 2015 roku.

 


 

Skonsolidowany raport roczny RS 2014 z dnia 20 marca 2015 roku.


   Skonsolidowany raport roczny RS 2014
   załącznik 1: Pismo Prezesa Zarządu
   załącznik 2: Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 rok
   załącznik 3: Raport niezaleznego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finasowego Grupy Kapitałowej Patentus za 2014 rok.
   załącznik 4: Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finasowego Grupy Kapitałowej Patentus za 2014 rok.
   załącznik 5: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Patentus w 2014 rok.

 


 

Raport roczny R 2014 z dnia 20 marca 2015 roku.


   Raport roczny R 2014
   załącznik 1: Pismo Prezesa Zarządu
   załącznik 2: Roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok
   załącznik 3: Raport niezaleznego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finasowego Patentus S.A. za 2014 rok.
   załącznik 4: Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finasowego Patentus S.A. za 2014 rok.
   załącznik 5: Sprawozdanie Zarządu z działalności Patentus S.A. w 2014 roku.

 


 

 • Raport roczny skonsolidowany RS 2013 z dnia 21 marca 2014 roku.
>>> wyświetl <<<
   

załącznik 1: Pismo Prezesa Zarządu

załącznik 2: Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 rok

załącznik 3: Raport niezaleznego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finasowego Grupy Kapitałowej Patentus za 2013 r.

załącznik 4: Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finasowego Grupy Kapitałowej Patentus za 2013 r.

załącznik 5: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Patentus w 2013 r.

  

 

 • Raport roczny R 2013 z dnia 21 marca 2014 roku.
>>> wyświetl <<<
   

załącznik 1: Pismo Prezesa Zarządu

załącznik 2: Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013 rok

załącznik 3: Raport niezaleznego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finasowego Patentus S.A. za 2013 r

załącznik 4: Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finasowego Patentus S.A. za 2013 r

załącznik 5: Sprawozdanie Zarządu z działalności Patentus S.A. w 2013 roku

  

 • Raport roczny skonsolidowany RS 2012 z dnia 21 marca 2013 roku.
>>> wyświetl <<<
   

załącznik 1: Pismo Prezesa Zarządu

załącznik 2: Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 rok

załącznik 3: Raport niezaleznego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finasowego Grupy Kapitałowej Patentus za 2012 rok

załącznik 4: Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finasowego Grupy Kapitałowej Patentus za 2012 rok

załącznik 5: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Patentus w 2012 roku

 

 


 • Raport roczny R 2012 z dnia 21 marca 2013 roku.
>>> wyświetl <<<
   

załącznik 1: Pismo Prezesa Zarządu 
załącznik 2: Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2012 rok 
załącznik 3: Raport niezaleznego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finasowego Patentus S.A. za 2012 rok 
załącznik 4: Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finasowego Patentus S.A. za 2012 rok 
załącznik 5: Sprawozdanie Zarządu z działalności Patentus S.A. w 2012 roku

 


 • Raport roczny skonsolidowany RS 2011 z dnia 20 marca 2012 roku.
>>> wyświetl <<<
   

załącznik 1: Pismo Prezesa Zarządu

załącznik 2: Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 rok

załącznik 3: Raport niezaleznego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finasowego Grupy Kapitałowej Patentus za 2011 rok

załącznik 4: Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finasowego Grupy Kapitałowej Patentus za 2011 rok

załącznik 5: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Patentus w 2011 roku

  

 • Raport roczny R 2011 z dnia 20 marca 2012 roku.
>>> wyświetl <<<
   

załącznik 1: Pismo Prezesa Zarządu

załącznik 2: Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011 rok

załącznik 3: Raport niezaleznego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finasowego Patentus S.A. za 2011 r.

załącznik 4: Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finasowego Patentus S.A. za 2011 r.

załącznik 5: Sprawozdanie Zarządu z działalności Patentus S.A. w 2011 roku

  

 • Raport roczny R 2010 z dnia 21 marca 2011 roku.
>>> wyświetl <<<
   

załącznik 1: Pismo Prezesa Zarządu

załącznik 2: Roczne sprawozdanie finansowe za 2010 rok

załącznik 3: Raport uzupełniający opinię niezaleznego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finasowego Patentus S.A.
za 2010 rok

załącznik 4: Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finasowego Patentus S.A. za 2010 rok

załącznik 5: Sprawozdanie Zarządu z działalności Patentus S.A. w 2010 roku

  

 • Raport roczny R 2009 z dnia 22 marca 2010 roku.
>>> wyświetl <<<
   

załącznik 1: Pismo Prezesa Zarządu

załącznik 2: Roczne sprawozdanie finansowe za 2009 rok

załącznik 3: Raport uzupełniający opinię niezaleznego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finasowego Patentus S.A.
za 2009 rok

załącznik 4: Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finasowego Patentus S.A. za 2009 rok

załącznik 5: Sprawozdanie Zarządu z działalności Patentus S.A. w 2009 roku
   

 

Raporty półroczne

 Raporty półroczne

 

Rok 2018:

 

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018 za I półrocze 2018 roku, z dnia 31 sierpnia 2018 r.

   Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018

   Załącznik 1. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Patentus za pierwsze półrocze 2018 roku.

   Załącznik 2. Sprawozdanie finansowe jednostkowe Patentus S.A. za pierwsze półrocze 2018 roku.

   Załącznik 3. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupa Kapitałowa Patentus za pierwsze półrocze 2018 roku.

   Załącznik 4. Raport biegłego rewidenta sprawozdanie jednostkowe za pierwsze półrocze 2018 roku.

   Załącznik 5. Raport biegłego rewidenta sprawozdanie skonsolidowane za pierwsze półrocze 2018 roku.

 

Rok 2017:

 

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017 za I półrocze 2017 roku, z dnia 31 sierpnia 2017 r.

   Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017

   Załącznik 1. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Patentus za pierwsze półrocze 2017 roku.

   Załącznik 2. Sprawozdanie finansowe jednostkowe Patentus S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

   Załącznik 3. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupa Kapitałowa Patentus za pierwsze półrocze 2017 roku.

   Załącznik 4. Raport biegłego rewidenta sprawozdanie jednostkowe za pierwsze półrocze 2017 roku.

   Załącznik 5. Raport biegłego rewidenta sprawozdanie skonsolidowane za pierwsze półrocze 2017 roku.

 

 

Rok 2016:

 

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016 za I półrocze 2016 roku, z dnia 31 sierpnia 2016 r.

   Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

   Załącznik 1. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Patentus za pierwsze półrocze 2016 roku.

   Załącznik 2. Sprawozdanie finansowe jednostkowe Patentus S.A. za pierwsze półrocze 2016 roku.

   Załącznik 3. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupa Kapitałowa Patentus za pierwsze półrocze 2016 roku.

   Załącznik 4. Raport biegłego rewidenta sprawozdanie jednostkowe za pierwsze półrocze 2016 roku.

   Załącznik 5. Raport biegłego rewidenta sprawozdanie skonsolidowane za pierwsze półrocze 2016 roku.

 

 

Rok 2015:

 

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015 za I półrocze 2015 roku, z dnia 31 sierpnia 2015 r.

   Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

   Załącznik 1. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Patentus za pierwsze półrocze 2015 roku.

   Załącznik 2. Sprawozdanie finansowe jednostkowe Patentus S.A. za pierwsze półrocze 2015 roku.

   Załącznik 3. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupa Kapitałowa Patentus za pierwsze półrocze 2015 roku.

   Załącznik 4. Raport biegłego rewidenta sprawozdanie jednostkowe za pierwsze półrocze 2015 roku.

   Załącznik 5. Raport biegłego rewidenta sprawozdanie skonsolidowane za pierwsze półrocze 2015 roku.

 

 

Rok 2014:

 

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014 za I półrocze 2014 roku, z dnia 19 sierpnia 2014 r.

   Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

   Załącznik 1. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Patentus za pierwsze półrocze 2014 roku.

   Załącznik 2. Sprawozdanie finansowe jednostkowe Patentus S.A. za pierwsze półrocze 2014 roku.

   Załącznik 3. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupa Kapitałowa Patentus za pierwsze półrocze 2014 roku.

   Załącznik 4. Raport biegłego rewidenta sprawozdanie jednostkowe za pierwsze półrocze 2014 roku.

   Załącznik 5. Raport biegłego rewidenta sprawozdanie skonsolidowane za pierwsze półrocze 2014 roku.

 


 

Rok 2013:


Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013 za I półrocze 2013 roku, z dnia 28 sierpnia 2013 r.

   Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013 

   Załącznik 1. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Patentus za pierwsze półrocze 2013 roku.

   Załącznik 2. Sprawozdanie finansowe jednostkowe Patentus S.A. za pierwsze półrocze 2013 roku.

   Załącznik 3. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupa Kapitałowa Patentus za pierwsze półrocze 2013 roku.

   Załącznik 4. Raport biegłego rewidenta sprawozdanie jednostkowe za pierwsze półrocze 2013 roku.

   Załącznik 5. Raport biegłego rewidenta sprawozdanie skonsolidowane za pierwsze półrocze 2013 roku.

 


 

Rok 2012:

 

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012 za I półrocze 2012 roku, z dnia 31 sierpnia 2012 r.

   Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

   Załącznik 1. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Patentus za pierwsze półrocze 2012 roku.

   Załącznik 2. Sprawozdanie finansowe jednostkowe Patentus S.A. za pierwsze półrocze 2012 roku.

   Załącznik 3. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupa Kapitałowa Patentus za pierwsze półrocze 2012 roku.

   Załącznik 4. Raport biegłego rewidenta sprawozdanie jednostkowe za pierwsze półrocze 2012 roku.

   Załącznik 5. Raport biegłego rewidenta sprawozdanie skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku.

 


 

Rok 2011:

 

Raport półroczny jednostkowy nr P 2011 za I półrocze 2011 roku, z dnia 18 sierpnia 2011 roku.

   Raport półroczny jednostkowy nr P 2011

   Załącznik 1. Raport niezależnego biegłego rewidenta

   Załącznik 2. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.

   Załącznik 3. Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Patentus S.A. w 2011 roku.

 

Raport półroczny skonsolidowany nr PS 2011 za I półrocze 2011 r., z dnia 18 sierpnia 2011 r.

   Raport półroczny skonsolidowany nr PS 2011

   Załącznik 1. Raport niezależnego biegłego rewidenta

   Załącznik 2. Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.

   Załącznik 3. Półroczne sprawozdanie Grupy Kapitałowej z działalności Patentus S.A. w 2011 roku.

 


 

Rok 2010:


Raport półroczny nr P 2010 za I półrocze 2010 roku, z dnia 26 sierpnia 2010 roku.

   Raport półroczny nr P 2010

   Raport biegłego z przeglądu za I półrocze 2010.

   Sprawozdanie finansowe za półrocze 2010 rok.

   Półroczne sprawozdanie z działalności PATENTUS SA.

 

 

Raporty kwartalne

Raporty kwartalne

 

2019:

  

Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 1/2019 za I kwartał 2019, z dnia 15 maja 2019 roku.

   Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 1/2019 za I kwartał 2019, z dnia 15 maja 2019 roku.

 


 

2018:

 

Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 3/2018 za III kwartał 2018, z dnia 14 listopada 2018 roku.

   Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 3/2018 za III kwartał 2018, z dnia 14 listopada 2018 roku.

 

Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 1/2018 za I kwartał 2018, z dnia 15 maja 2018 roku.

   Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 1/2018 za I kwartał 2018, z dnia 15 maja 2018 roku.

  

 


 

2017:

 

Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 3/2017 za III kwartał 2017, z dnia 14 listopada 2017 roku.

   Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 3/2017 za III kwartał 2017, z dnia 14 listopada 2017 roku.

 

Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 1/2017 za I kwartał 2017, z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

   Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 1/2017 za I kwartał 2017, z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

 

 


 

2016:

 

Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 3/2016 za III kwartał 2016, z dnia 14 listopada 2016 roku.

   Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 3/2016 za III kwartał 2016, z dnia 14 listopada 2016 roku.

 

 

Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 1/2016 za I kwartał 2016, z dnia 16 maja 2016 roku.

   Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 1/2016 za I kwartał 2016, z dnia 16 maja 2015 roku.

 

 


 

2015:

 

Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 3/2015 za III kwartał 2015, z dnia 13 listopada 2015 roku.

   Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 3/2015 za III kwartał 2015, z dnia 13 listopada 2015 roku.

 

  

Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 1/2015 za I kwartał 2015, z dnia 15 maja 2015 roku.

   Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 1/2015 za I kwartał 2015, z dnia 15 maja 2015 roku.

 

 


 

2014:

 

Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 3/2014 za III kwartał 2014, z dnia 14 listopada 2014 roku.

   Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 3/2014 za III kwartał 2014, z dnia 14 listopada 2014 roku.

 

 

Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 1/2014 za I kwartał 2014, z dnia 15 maja 2014 roku.

   Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 1/2014 za I kwartał 2014, z dnia 15 maja 2014 roku.

 

 


 

2013:

 

Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 3/2013 za III kwartał 2013, z dnia 7 listopada 2013 roku.

   Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 3/2013 za III kwartał 2013, z dnia 7 listopada 2013 roku.

 

 
Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 1/2013 za I kwartał 2013, z dnia 15 maja 2013 roku.

   Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 1/2013 za I kwartał 2013, z dnia 15 maja 2013 roku.

 

   Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych Grupa Kapitałowa Patentus (wersja edycyjna, plik .xls)


   Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych Patentus SA (wersja edycyjna, plik .xls)

 


 

 • 2012:

 Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 3/2012 za III kwartał 2012, z dnia 14 listopada 2012 r.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 

- Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych Grupa Kapitałowa Patentus (wersja edycyjna, plik .xls)
- Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych Patentus SA (wersja edycyjna, plik .xls)

 

 

Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 1/2012 za I kwartał 2012, z dnia 15 maja 2012 roku.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • 2011:

Skonsolidowany raport kwartalny nr QSr 3/2011 za III kwartał 2011, z dnia 14 listopada 2011 r.

>>>wyświetl<<<

 

 

 

Raport kwartalny nr Q 1/2011 za I kwartał 2011, z dnia 16 maja 2011 roku.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 


 • 2010:

Raport kwartalny nr Q 3/2010 za III kwartał 2010, z dnia 8 listopada 2010 roku.

>>>wyświetl<<<

 

 

 

Korekta raportu kwartalnego z dnia 17 maja 2010 roku, dotycząca raportu kwartalnego nr Q 1/2010 za I kwartał 2010 roku, z dnia 17 maja 2010 roku.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 

Raport kwartalny nr Q 1/2010 za I kwartał 2010, z dnia 17 maja 2010 roku.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 


 

 • 2009:

Korekta raportu kwartalnego z dnia 17 listopada 2009 roku, dotycząca raportu kwartalnego nr Q 3/2009 za III kwartał 2009, z dnia 16 listopada 2009 roku .

 >>> wyświetl<<<

 

 

 

Raport kwartalny nr Q 3/2009 za III kwartał 2009, z dnia 16 listopada 2009 roku.

 >>> wyświetl<<<