Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

arrow

 

 

 Kalendarium Projektu.

 

 


2017-03-27:


W dniu 27.03.2017 roku w siedzibie Patentus SA w Pszczynie  odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego z kierownikiem projektu, kierownikami i członkami zespołów. W trakcie spotkania podsumowano bieżące osiągnięcia zespołów, określono bieżące działania i omówiono harmonogram działań na II kwartał 2017. Komitet Sterujący zatwierdził aktualny stopień zaawansowania prac w projekcie.
 

2016-12-12:


W dniu 12.12.2016 roku w Zakładzie Tribologii Instytutu Technologii Eksploatacji odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego projektu w składzie Prezes Patentus SA mgr inż. Józef Duda, Zastępca Dyrektora ITeE-PIB Prof. Marian Szczerek  i Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Prof. Jarosław Mizera z kierownikiem projektu, kierownikami i członkami zespołów. W trakcie spotkania podsumowano bieżące osiągnięcia.

 

2016-09-08:

 

W dniu 8.09.2016 roku w Sali Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego projektu w składzie Prezes Patentus SA mgr inż. Józef Duda, Zastępca Dyrektora ITeE-PIB Prof. Marian Szczerek  i Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Prof. Jarosław Mizera z kierownikiem projektu, kierownikami i członkami zespołów. W trakcie spotkania podsumowano bieżące osiągnięcia zespołów, określono bieżące działania i omówiono możliwości osiągniecia zaplanowanych na rok 2016 celów cząstkowych. Komitet Sterujący zatwierdził aktualny stopień zaawansowania prac w projekcie.

 

2016-06-29:

 

W dniu 29.06.2016 roku została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych” między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz reprezentującym całe Konsorcjum Liderem projektu.

 

2016-05-18:

 

W dniu 18.05.2016 w Instytucie Technologii Eksploatacji z Radomia odbyło się kolejne spotkanie robocze w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych”. Wzięli udział w nim kierownicy projektu ze strony Patentus SA oraz kierownicy zespołów Konsorcjantów wraz z kluczowymi członkami tych zespołów. Tematem spotkania było zatwierdzenie szczegółowego harmonogramu działań w ramach projektu oraz określenie szczegółów technicznych najbliższych zadań.

 

2016-03-03:

 

W dniu 3.03.2016 r. w siedzibie Spółki Patentus SA odbyło się pierwsze spotkanie robocze w ramach projektu. Udział wzięli wykonawcy merytoryczni oraz personel finansowy i administracyjny - reprezentujący wszystkich konsorcjantów. Tematem spotkania było omówienie kwestii organizacyjnych związanych z realizowanym projektem. Na spotkaniu ustalono także skład Komitetu Sterującego projektu, który będzie złożony z Prezesa Spółki Patentus SA mgr inż. Józefa Dudy, Zastępcy Dyrektora ITeE-PIB Profesora Mariana Szczerka i Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Profesora Jarosława Mizery.

 

2016-02-17:

 

W dniu 17.02.2016 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, że wspólny projekt konsorcjum Spółki Patentus SA (Lider Projektu) wraz z Politechniką Warszawską, Instytutem Technologii Eksploatacji z Radomia oraz spółką NanoStal sp. z o.o. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych”. Szczególnie miło nam jest poinformować, że projekt został sklasyfikowany na 1 miejscu listy rankingowej projektów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 4.1.4 rekomendowanych do finansowania.
Celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie - nie mających dotychczas swojego odpowiednika w technice - planetarnych przekładni zębatych bardzo dużej mocy dla zespołów napędowych przenośników górniczych, o unikatowych cechach, predestynujących je do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych, ze względu na wielkość i dynamikę obciążenia, wysokie i niskie (do -35 °C) temperatury i zanieczyszczenia. W projekcie zostaną wykorzystane najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii materiałowych i tribologii, umożliwiające uzyskanie najkorzystniejszych właściwości użytkowych przekładni zębatych.
Informacja o rekomendowaniu projektu jest zamieszczona pod linkiem:
(http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_4_1_4_2015/suplement_do_list__rankingowych_4_1_4.pdf)