Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

arrow

Maszyny górnicze - inne

 

Hydrauliczny napinacz łańcucha

Hydrauliczny napinacz łańcucha

- służy do łatwego napinania łańcucha w przenośnikach zgrzebłowych ścianowych oraz odstawczych w podziemnych wyrobiskach górniczych lub na powierzchni oraz umożliwia jego spinanie ogniwami złącznymi.

Hydrauliczny napinacz łańcucha składa się z siłownika z drążonym tłoczyskiem, w którym suwliwie przemieszcza się łańcuch naciągający.

Prasa hydrauliczna typu PAT 300x2/250x2

Prasa hydrauliczna typu PAT 300x2/250x2

 

Prasa hydrauliczna PAT 300x2/250x2 może służyć do gięcia lub prostowania blach oraz gotowych elementów spawanych, a także do demontażu zespołów maszyn górniczych i innych.

 Wyposażona jest w:

 

 • stół o powierzchni 4200 x 2140 mm
 • bramkę przesuwną wyposażoną w dwa siłowniki przesuwane
  - o średnicy cylindrów 300 mm i sile 2 x 1768 kN, przy ciśnieniu 25 MPa
 • bramkę przesuwną wyposażoną w dwa siłowniki przesuwane
  - o średnicy cylindrów 250 mm i sile 2 x 1228 kN, przy ciśnieniu 25 MPa

Urządzenie przesuwające PAT-UPM-1

Urządzenie przesuwające PAT-UPM-1

Urządzenie przesuwające PAT-UPM-1 przede wszystkim przeznaczone jest do przesuwania stacji napędowych przenośników ścianowych a także przenośników zgrzebłowych podścianowych oraz segmentów wraz ze stacją zwrotną przenośnika taśmowego.

 

 

 

Charakterystyka techniczna

Właściwości

Wartości

Typ

PAT-UPM-1

Szerokość taśmy

800 - 1600mm

Szerokość rynny przenośnika zgrzebłowego

do 1104mm

Długość urządzenia

ok. 20510mm – dla 10 segmentów

Wielkość najazdu

9 - 18m

Ilość segmentów

8-14

Dopuszczalne nachylenie podłużne

± 35°

Dopuszczalne nachylenie poprzeczne

±10°

Ciśnienie zasilania

25MPa 

Minimalna siła układu przekładkowego

2000kN

Rozpieranie pionowe

2 rozpory teleskopowe przed pierwszym segmentem i 2 rozpory teleskopowe za zwrotnią

Korekcja pionowa trasy (wyposażenie specjalne)

w zależności od potrzeb

 

ZŁÓŻ ZAPYTANIE:

Imię i nazwisko:

*

Email:

*

Telefon:

*

Treść:

*

* - pola obowiązkowe

 

Urządzenie kotwiąco przesuwające UKP-1

Urządzenie kotwiąco - przesuwające UKP-1

 

 • skok całkowity: - do 21 m
 • siłowniki sworzni blokujących - Siłownik ø 75/ø 40x150
 • siłowniki rozpór bocznych - Siłownik ø 160/ø 100x850,

                                                Siłownik ø 160/ø 100x1550

 • zasilanie - z agregatu hydraulicznego lub magistrali ciśn.
 • siła przesuwu:
 • przenośnika - 2 x 864 kN
 • układu przekładkowego - 2 x 306 kN

 

 
Urządzenie kotwiąco–przesuwające wchodzące w skład konstrukcji przenośnika, zapewnia rozpieranie napędu przenośnika zgrzebłowego podścianowego oraz stacji zwrotnej przenośnika taśmowego zamontowanych na jego koźle wsporczym. Konstrukcja umożliwia również cykliczną przebudowę przenośnika podścianowego połączoną ze skracaniem przenośnika taśmowego. Rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia jednoczesną przebudowę przenośnika podścianowego i zwrotni przenośnika taśmowego. Pozwala też na zmniejszenie ilości pracowników wyznaczonych bezpośrednio do przebudowy i znacznie  podnosi bezpieczeństwo pracy poprzez eliminację cięgien łańcuchowych. Wszystkie elementy przenośnika posiadają otwory lub uchwyty do podnoszenia oraz transportu.

 

Rysunek techniczny do pobrania -

Urządzenie do przekładki maszyn

Uniwersalne urządzenie do przekładki maszyn i urządzeń górniczych typu PAT - 1

- przeznaczone jest do stosowania w wyrobiskach korytarzowych poziomych i nachylonych podłużnie do 14º.

Przy występowaniu nachylenia poprzecznego wyrobiska do 12º dopuszczalny jest transport przy zastosowaniu dodatkowych 2 rozpór bocznych - (ociosowych) do specjalnych uchwytów w belce rozporowej.

Urządzenie PAT-1 pozwala uniknąć problemów związanych z:

 

 • Cyklicznym przemieszczanie napędów ścianowych wraz z postępem ściany
 • Cyklicznym przemieszczanie przenośników zgrzebłowych podścianowych wraz z postępem ściany
 • Transportem ciężkich elementów maszyn urabiających na miejsce montażu
 • Transportem stacji transformatorowych oraz zestawów pompowych
 • Transportem obudów zmechanizowanych, kadłubów oraz jednostek napędowych przenośników zgrzebłowych
 • Wytransportowaniem w/w urządzeń, elementów i części maszyn po zakończonym biegu ściany lub przodka.

Rysunek techniczny do pobrania -

 

Charakterystyka techniczna

Właściwości

Wartości

Płyta rozporowa

zgodnie z wymogami normy branżowej BN - 85/1705 - 04

Moduł roboczy

elementy stalowo - członowe o długości całkowitej 1160 mm

Max długość ciągnienia

80 m

Skok roboczy

1160 mm

Max siła ciągnienia (przy ciśn. zasilania 30 Mpa)

367,5 kN

Robocza siła ciągnienia (przy ciśn. roboczym medium 25 Mpa)

306,20 kN

ciśnienie zasilania

25 Mpa

ciecz robocza

3 ÷ 5 % emulsja olejowo - wodna

Siłownik hydrauliczny SH 160 „Fazos"

 

Max siła pchania (30 Mpa )

603 kN

Robocza siła pchania (25 Mpa)

502 kN

Max siła ciągnienia (30 Mpa)

367,5 kN

Skok roboczy siłownika

1250 mm

Współczynnik bezpieczeństwa urządzenia

≥ 2

 

ZŁÓŻ ZAPYTANIE:

Imię i nazwisko:

*

Email:

*

Telefon:

*

Treść:

*

* - pola obowiązkowe

 

Stoły odciągowe

Stoły odciągowe

Patentus S.A. jest producentem nowoczesnych stołów odciągowych do cięcia plazmowego i gazowego, które oferuje wraz ze stacjami filtrowentylacyjnymi czołowych producentów takich jak: TEKA, Nederman.


 

 

Zastosowany w naszych stołach modułowy system budowy, umożliwia zaprojektowanie oraz wykonania stołu prawie każdej wielkości.

Stół sekcyjny posiada stabilną konstrukcję stalową, pokrytą wielowarstwową powłoką farby. Stoły są zaprojektowane w systemie modułowym, z odciągiem spalin, posiadające wanny o dużej pojemności do wychwytywania żużlu i większych elementów. Poszczególne wanny umieszczone są osobno w każdej sekcji , natomiast zastosowaliśmy w naszych stołach pneumatyczne sterowanie umożliwiające zamykanie i otwieranie poszczególnych klap oraz zasuw odcinających poszczególne sekcje.

 

 

Chłodnice ciągów lutniowych typu PAT-4/800 ORAZ TYPU PAT-4/1000

Chłodnice ciągów lutniowych typu PAT-4/800 ORAZ TYPU PAT-4/1000

 

Chłodnice typu PAT-4/800 i PAT-4/1000, są przeznaczone do zabudowy w ciągi lutniociągów objętych normą PN-G-43001:1999, w wyrobiskach dołowych zakładów górniczych.

W zależności od potrzeb stopnia schłodzenia powietrza kopalnianego doprowadzanego do wyrobisk górniczych można chłodnice łączyć szeregowo w baterie chłodzące. Chłodnice wyposażone są w łapy umożliwiające posadowienie ich na spągu wyrobiska, jak również w ucha przeznaczone do podwieszenia na obudowie wyrobiska. Ucha te przeznaczone są również do podnoszenia i stabilizacji chłodnic w czasie transportu.

 

   

 

Rysunek techniczny do pobrania - tutaj

 

Charakterystyka techniczna

Właściwości

Wartości

PAT-4/800

PAT-4/1000

Ciśnienie obliczeniowe, MPa

4,0

Temperatura obliczeniowa, K

293

Pojemność wody chłodzącej, m3

0,230

0,685

Ciśnienie próbne, MPa

4,4

Klasa spoin wg PN-EN 25817

A, B

Medium chłodzące

Woda

Temperatura wody wlotowej, oC

Ok. 3

Temperatura powietrza na wlocie, oC

Ok. 27

Szybkość przepływu powietrza, m3/s

10

Moc chłodnicza przy temp. wlotowej 33oC [kW]

75

Dopuszczalna temperatura pracy ścianki zbiornika, oC

0 ÷ 40

Całkowity ciężar urządzenia, kG

Ok. 1455

Ok. 2060

 

ZŁÓŻ ZAPYTANIE: