Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

arrow

Informacje finansowe

 

Patentus S.A.

Dane finansowe za lata 2010 do 2016:

  

   Bilans

   Rachunek zysków i strat

   Sprawozdanie z całkowitych dochodów

   Zestawienie zmian w kapitale własnym

   Rachunek przepływów pieniężnych

 

 

Grupa Kapitałowa Patentus

Dane finansowe za lata 2011 do 2016:

 

   Bilans

   Rachunek zysków i strat

   Sprawozdanie z całkowitych dochodów

   Zestawienie zmian w kapitale własnym

   Rachunek przepływów pieniężnych