Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

arrow

Raporty bieżące

 

2019

Raport bieżący nr 25/2019 z dnia 11 października 2019 roku.

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Patentus S.A.

   Raport bieżący 25/2019

 

Raport bieżący nr 24/2019 z dnia 9 października 2019 roku.

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 23/2019.

   Raport bieżący 24/2019.

   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 5 listopada 2019 roku.

   Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadznia Patentus S.A. z dnia 5 listopada 2019 roku.

 

Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 9 października 2019 roku.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   Raport bieżący 23/2019

   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 5 listopada 2019 roku.

   Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadznia Patentus S.A. z dnia 5 listopada 2019 roku.

 

Raport bieżący nr 22/2019 z dnia 1 października 2019 roku.

Temat: Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

   Raport bieżący 22/2019

 

Raport bieżący nr 21/2019 z dnia 13 września 2019 roku.

Temat: Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

   Raport bieżący 21/2019

 

Raport bieżący nr 20/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku.

Temat: Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacja zamówień pod umowy.

   Raport bieżący 20/2019

 

Raport bieżący nr 19/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku.

Temat: Podpisanie Aneksu nr 1 do Polisy obrotowej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

   Raport bieżący 19/2019

 

Raport bieżący nr 18/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Temat: Zawarcie umowy znaczącej.

   Raport bieżący 18/2019

 

Raport bieżący nr 17/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Temat: Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.

   Raport bieżący 17/2019

 

Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 21 maja 2019 roku.

Temat: Złożenie pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym.

   Raport bieżący 16/2019

 

Raport bieżący nr 15/2019 z dnia 10 maja 2019 roku.

Temat: Uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok.

   Raport bieżący 15/2019

   Sprawozdanie Zarządy z działalności Grupy Kapitałowej Patentus w roku 2018.

   Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za rok 2018.

   Oświadczenie Rady Nadzorczej.

   Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej.

 

Raport bieżący nr 14/2019 z dnia 10 maja 2019 roku.

Temat: Uzupełnienie raportu rocznego za 2018 rok.

   Raport bieżący 14/2019

   Sprawozdanie Zarządy z działalności Patentus S.A. w roku 2018.

   Sprawozdanie finansowe za rok 2018.

   Oświadczenie Rady Nadzorczej.

   Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej.

 

Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 10 maja 2019 roku.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 10.05.2019 roku.

   Raport bieżący 13/2019

 

Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 10 maja 2019 roku.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 10.05.2019 roku.

   Raport bieżący 12/2019

   Treść uchwał Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia z dnia 10.05.2019 roku.

 

Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy.

   Raport bieżący 11/2019

 

Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczjnego Walnego Zgromadzenia.

   Raport bieżący 10/2019

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. w dniu 10 maja 2019 roku. 

   Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. na dzień 10 maja 2019 roku. 

   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.

   Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2019 roku. 

 

Raport bieżący nr 09/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy.

   Raport bieżący 09/2019

 

Raport bieżący nr 08/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy.

   Raport bieżący 08/2019

 

Raport bieżący nr 07/2019 z dnia 27 marzec 2019 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy.

   Raport bieżący 07/2019

 

Raport bieżący nr 06/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku.

Temat: Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacji zamówień pod umowy.

   Raport bieżący 06/2019

 

Raport bieżący nr 05/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku.

Temat: Wykreślenie hipoteki na aktywach Emitenta..

   Raport bieżący 05/2019

 

Raport bieżący nr 04/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku.

Temat: Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów na aktywach o znacznej wartości.

   Raport bieżący 04/2019

 

Raport bieżący nr 03/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku.

Temat: Wykreślenie hipoteki na aktywach Emitenta.

   Raport bieżący 03/2019

 

Raport bieżący nr 02/2019 z dnia 04 stycznia 2019 roku.

Temat: Spłata kredytu w rachunku bieżącym w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

   Raport bieżący 02/2019

 

Raport bieżący nr 01/2019 z dnia 03 stycznia 2019 roku.

Temat: Terminy raportów w 2019 roku.

   Raport bieżący 01/2019

2018

 

Raport bieżący nr 35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Podpisanie Umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A. oraz ustanowienie hipoteki na aktywach Emitenta.

   Raport bieżący 35/2018

 

Raport bieżący nr 34/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku.

Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacja zamówień pod umowy.

   Raport bieżący 34/2018

 

Raport bieżący nr 33/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku.

Zmiana w rejetrze zastawów na aktywach o znacznej wartości.

   Raport bieżący 33/2018

 

Raport bieżący nr 32/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku.

Podpisanie Aneksu do umowy kredytowej z Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna (dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna).

   Raport bieżący 32//2018

 

Raport bieżący nr 31/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku.

Podpisanie aneksu do Umowy Faktoringu KUKE Finance S.A.

   Raport bieżący 31/2018

 

Raport bieżący nr 30/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku.

Wybór Biegłego Rewidenta.

   Raport bieżący 30/2018

 

Raport bieżący nr 29/2018 z dnia 10 października 2018 roku.

Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów na aktywach o znacznej wartości.

   Raport bieżący 29/2018

 

Raport bieżący nr 28/2018 z dnia 8 października 2018 roku.

Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

   Raport bieżący 28/2018

 

Raport bieżący nr 27/2018 z dnia 2 października 2018 roku.

Zawarcie umowy znaczącej.

   Raport bieżący 27/2018

 

Raport bieżący nr 26/2018 z dnia 1 października 2018 roku.

Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów na aktywach o znacznej wartości.

   Raport bieżący 26/2018

 

Raport bieżący nr 25/2018 z dnia 19 września 2018 roku.

Zmiany w zakresie hipotek umownych na aktywach Emitenta.

   Raport bieżący 25/2018

 

Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 19 września 2018 roku.

Spłata kredytów w mBank Spółka Akcyjna.

   Raport bieżący 24/2018

 

Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 03 września 2018 roku.

Spłata kredytu w Alior Bank Spółka Akcyjna.

   Raport bieżący 23/2018

 

Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Podpisanie porozumienia trójstronnego z KUKE S.A. oraz KUKE Finance S.A.

   Raport bieżący 22/2018

 

Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku.

Podpisanie aneksu umowy faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

   Raport bieżący 21/2018

 

Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku.

Tekst jednolity Statutu Spółki PATENTUS S.A.

   Raport bieżący 20/2018

   Tekst jednolity Statutu Spółki PATENTUS S.A.

 

Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku.

Podpisanie umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.

   Raport bieżący 19/2018

 

Raport bieżący nr 18/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku.

Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

   Raport bieżący 18/2018

 

Raport bieżący nr 17/2018 z dnia 03 sierpnia 2018 roku.

Rejestracja zmian Statutu spółki PATENTUS SA w Krajowym Rejestrze Sądowym.

   Raport bieżący 17/2018

 

Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 01 sierpnia 2018 roku.

Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

   Raport bieżący 16/2018

 

Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 01 sierpnia 2018 roku.

Podpisanie Polisy obrotowej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie

   Raport bieżący 15/2018

 

Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku.

Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.

   Raport bieżący 14/2018

 

 

Raport bieżący nr 13/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku.

Zawiadomienie Syndyka masy upadłości PATENTUS STREFA S.A.

   Raport bieżący 13/2018

 

Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku.

Temat: Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacja zamówień pod umowy.

   Raport bieżący 12/2018

 

Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 25 maja 2018 roku.

Temat: Powołanie Komitetu Audytu.

   Raport bieżący 11/2018

 

Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 24 maja 2018 roku.

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

   Raport bieżący 10/2018

 

Raport bieżący nr 09/2018 z dnia 24 maja 2018 roku.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 24.05.2018 roku.

   Raport bieżący 09/2018

 

Raport bieżący nr 08/2018 z dnia 24 maja 2018 roku.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 24.05.2018 roku.

   Raport bieżący 08/2018

   Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.05.2018 roku.

 

Raport bieżący nr 07/2018 z dnia 15 maja 2018 roku.

Temat: Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacja zamówień pod umowy.

   Raport bieżący 07/2018

 

Raport bieżący nr 06/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   Raport bieżący 06/2018

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. w dniu 24 maja 2018 roku. 

   Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 24 maja 2018 roku. 

   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.

   Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20 kwietnia 2018 roku. 

 

Raport bieżący nr 05/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Temat: Zgłoszenie wystąpienia szkody.

   Raport bieżący 05/2018

 

Raport bieżący nr 04/2018 z dnia 05 kwietnia 2018 roku.

Temat: Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

   Raport bieżący 04/2018

 

Raport bieżący nr 03/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku.

Temat: Zawarcie umowy znaczącej.

   Raport bieżący 03/2018

 

Raport bieżący nr 02/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku.

Temat: Zawarcie umowy znaczącej.

   Raport bieżący 02/2018

  

Raport bieżący nr 01/2018 z dnia 02 stycznia 2018 roku.

Temat: Terminy raportów w 2018 roku.

   Raport bieżący 01/2018

2017

Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku.

Temat: Podpisanie umowy faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

   Raport bieżący 18/2017

 

Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku.

Temat: Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

   Raport bieżący 17/2017

 

Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku.

Temat: Ustanowienie hipoteki na aktywach Emitenta.

   Raport bieżący 16/2017

 

Raport bieżący nr 15/2017 z dnia 07 listopada 2017 roku.

Temat: Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacja zamówień pod umowy.

   Raport bieżący 15/2017

 

Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 23 października 2017 roku.

Temat: Podpisanie umowy kredytowej z Alior Bank Spółka Akcyjna.

   Raport bieżący 14/2017

 

Raport bieżący nr 13/2017 z dnia 18 października 2017 roku.

Temat: Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.

   Raport bieżący 13/2017

 

 

Raport bieżący nr 12/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Temat: Sprostowanie do Raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A..

   Raport bieżący 12/2017

   Załącznik 1. Raport biegłego rewidenta sprawozdanie jednostkowe za pierwsze półrocze 2017 roku.

   Załącznik 2. Raport biegłego rewidenta sprawozdanie skonsolidowane za pierwsze półrocze 2017 roku.

 

 

Raport bieżący nr 11/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i realizacja zamówień pod umowę.

   Raport bieżący 11/2017

 

 

Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku.

Temat: Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

   Raport bieżący 10/2017

 

 

Raport bieżący nr 09/2017 z dnia 08 czerwca 2017 roku.

Temat: Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

   Raport bieżący 09/2017

 

 

Raport bieżący nr 08/2017 z dnia 24 maja 2017 roku.

Temat: Powołanie Zarządu PATENTUS S.A. na nową kadencję.

   Raport bieżący 08/2017

 

 

Raport bieżący nr 07/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

Temat: Powołanie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. na nową kadencję.

   Raport bieżący 07/2017

 

 

Raport bieżący nr 06/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 27.04.2017 roku.

   Raport bieżący 06/2017

 

 

Raport bieżący nr 05/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 27.04.2017 roku.

   Raport bieżący 05/2017

   Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Patentus S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

 

 

Raport bieżący nr 04/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Temat: Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku.

   Raport bieżący 04/2017

 

 

Raport bieżący nr 03/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku.

Temat: Wybór biegłego rewidenta.

   Raport bieżący 03/2017

 

 

Raport bieżący nr 02/2017 z dnia 31 marca 2016 roku.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   Raport bieżący 02/2017

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. w dniu 27 kwietnia 2017 roku. 

   Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 roku. 

   Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 marca 2017 roku. 

   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.

 

 

Raport bieżący nr 01/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku.

Temat: Terminy raportów w 2017 roku.

   Raport bieżący 01/2017

2016

Raport bieżący nr 20/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy.

   Raport bieżący 20/2016

 

Raport bieżący nr 19/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku.

Temat: Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.

   Raport bieżący 19/2016

 

Raport bieżący nr 18/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

   Raport bieżący 18/2016

 

Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku.

Temat: Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

   Raport bieżący 17/2016

 

 

Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 25 października 2016 roku.

Temat: Ogłoszenie upadłości spółki zależnej Patentus Stefa SA.

   Raport bieżący 16/2016

 

 

Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 19 września 2016 roku.

Temat: Ustanowienie hipoteki na aktywach Emitenta.

   Raport bieżący 15/2016

 

 

Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku.

Temat: Uzupełnienie raportu 10/2016 roku z dnia 30.05.2016 roku.

   Raport bieżący 14/2016

 

 

Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Temat: Zawarcie porozumienia.

   Raport bieżący 13/2016

 

 

Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 16.06.2016 roku.

   Raport bieżący 12/2016

 

 

Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 16.06.2016 roku.

   Raport bieżący 11/2016

 

 

Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.

Temat: Złożenie wniosku o upadłość spółki zależnej.

   Raport bieżący 10/2016

 

 

Raport bieżący nr 09/2016 z dnia 18 maja 2016 roku.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   Raport bieżący 09/2016

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. w dniu 16 czerwca 2016 roku. 

   Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 16 czerwca 2016 roku. 

   Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 7 kwietnia 2016 roku. 

   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.

 

 

Raport bieżący nr 08/2016 z dnia 11 maja 2016 roku.

Temat: Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

   Raport bieżący 08/2016

 

 

Raport bieżący nr 07/2016 z dnia 06 kwietnia 2016 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

   Raport bieżący 07/2016

 

 

Raport bieżący nr 06/2016 z dnia 05 kwietnia 2016 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

   Raport bieżący 06/2016

 

 

Raport bieżący nr 05/2016 z dnia 15 marca 2016 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy.

   Raport bieżący 05/2016

 

 

Raport bieżący nr 04/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku.

Temat: Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

   Raport bieżący 04/2016

 

 

Raport bieżący nr 03/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku.

Temat: Ustanowienie zastawu rejestrowego na środkach trwałych.

   Raport bieżący 03/2016

 

 

Raport bieżący nr 02/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku.

Temat: Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.

   Raport bieżący 02/2016

 

 

Raport bieżący nr 01/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku.

Temat: Terminy raportów w 2016 roku.

   Raport bieżący 01/2016

2015

Raport bieżący nr 16/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku.

Temat: Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

   Raport bieżący 16/2015

 

Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku.

Temat: Wybór biegłego rewidenta.

   Raport bieżący 15/2015

 

Raport bieżący nr 14/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Temat: Podpisanie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy z BZ WBK Faktor Spółka z o.o.

   Raport bieżący 14/2015

 

Raport bieżący nr 13/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Temat: Zawarcie zamówień z Kompanią Węglową.

   Raport bieżący 13/2015

 

Raport bieżący nr 12/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku.

Temat: Powołanie członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

   Raport bieżący 12/2015

 

 

Raport bieżący nr 11/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 10.06.2015 roku.

   Raport bieżący 11/2015

 

 

Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 10.06.2015 roku.

   Raport bieżący 10/2015

   Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 10.06.2015 roku.

 

 

Raport bieżący nr 09/2015 z dnia 21 maja 2015 roku.
Temat: Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10.06.2015 roku.
 Raport bieżący 09/2015

 

 

Raport bieżący nr 08/2015 z dnia 15 maja 2015 roku.
Temat: Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.
 Raport bieżący 08/2015

 

 

Raport bieżący nr 07/2015 z dnia 14 maja 2015 roku.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   Raport bieżący 07/2015

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. w dniu 10 czerwca 2015 roku. 

   Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 10 czerwca 2015 roku. 

   Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 10 kwietnia 2015 roku. 

   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.

 

 

Raport bieżący nr 06/2015 z dnia 12 maja 2015 roku.
Temat: Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.
 Raport bieżący 06/2015

 

 

Raport bieżący nr 05/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku.
Temat: Zawarcie umowy i zamówień z Kompanią Węglową S.A..
 Raport bieżący 05/2015

 

 

Raport bieżący nr 04/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku.
Temat: Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.
 Raport bieżący 04/2015

 

 

Raport bieżący nr 03/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku.
Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.
 Raport bieżący 03/2015

 

 

Raport bieżący nr 02/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku.

Temat: Zawarcie umów ramowych z Kompanią Węglową S.A.

   Raport bieżący 02/2015

 

 

Raport bieżący nr 01/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku.

Temat: Terminy raportów w 2015 roku.

   Raport bieżący 01/2015

2014

Raport bieżący nr 36/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Rezygnacja członka Zarządu.
  Raport bieżący 36/2014

 

 

Raport bieżący nr 35/2014 z dnia 09 grudnia 2014 roku.
Informacja o wyniku weryfikacji wniosków o płatność BGK.
  Raport bieżący 35/2014 

 

 

Raport bieżący nr 34/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku.
Podpisanie aneksu o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
   Raport bieżący 34/2014

 

 

Raport bieżący nr 33/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku.
Podpisanie aneksów o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
   Raport bieżący 33/2014

 

 

Raport bieżący nr 32/2014 z dnia 19 listopada 2014 roku.
Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.
   Raport bieżący 32/2014

 

 

Raport bieżący nr 31/2014 z dnia 6 października 2014 roku.

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 30/2014 z dnia 01.10.2014 roku.

   Raport bieżący 31/2014

 

 

Raport bieżący nr 30/2014 z dnia 1 października 2014 roku.

Zawarcie Aneksów pod umowy kredytowe oraz zawarcie umów zastawniczych.

   Raport bieżący 30/2014

 

 

Raport bieżący nr 29/2014 z dnia 1 września 2014 roku.

Uzupełnienie raportu biezacego nr 27/2014 z dnia 13.08.2014 roku.

   Raport bieżący 29/2014

 

 

Raport bieżący nr 28/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku.

Zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia pod kredyty technologiczne.

   Raport bieżący 28/2014

 

 

Raport bieżący nr 27/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 roku.

Zawarcie Aneksów pod umowy kredytowe oraz zawarcie umów zastawniczych.

   Raport bieżący 27/2014

 

 

Raport bieżący nr 26/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku.

Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014
roku.

   Raport bieżący 26/2014

 

 

Raport bieżący nr 25/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku.

Podpisanie aneksów o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

   Raport bieżący 25/2014

 

 

Raport bieżący nr 24/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku.

Zawarcie znaczacej umowy.

   Raport bieżący 24/2014

 

 

Raport bieżący nr 23/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku.

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 02.06.2014 roku.

   Raport bieżący 23/2014

 

 

Raport bieżący nr 22/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku.

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 02.06.2014 roku.

   Raport bieżący 22/2014

 

 

Raport bieżący nr 21/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku.

Podpisanie aneksu nr 2 do umowy faktoringowej z BZ WBK Faktor Spółka z o.o.

   Raport bieżący 21/2014

 

 

Raport bieżący nr 20/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku.

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

   Raport bieżący 20/2014

 

 

Raport bieżący nr 19/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku.

Zawarcie Aneksów pod umowy kredytowe oraz zawarcie umów zastawniczych.

   Raport bieżący 19/2014

 

 

Raport bieżący nr 18/2014 z dnia 22 maja 2014 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 22.05.2014 roku.

   Raport bieżący 18/2014

 

 

Raport bieżący nr 17/2014 z dnia 22 maja 2014 roku.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 22.05.2014 roku.

   Raport bieżący 17/2014

   Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 22 maja 2014 roku. 

 

 

Raport bieżący nr 16/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   Raport bieżący 16/2014

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. w dniu 22 maja 2014 roku. 

   Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 22 maja 2014 roku. 

   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok. 

   Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 marca 2014. 

 

 

Raport bieżący nr 15/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku.

Temat: Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.

   Raport bieżący 15/2014

 

  

Raport bieżący nr 14/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku.

Temat: Udzielenie znaczacej gwarancji spółce Zaleznej Patentus Strefa S.A.

   Raport bieżący 14/2014

 

 

Raport bieżący nr 13/2014 z dnia 27 marca 2014 roku.

Temat: Zawarcie Aneksów do umów o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego.

   Raport bieżący 13/2014

 

 

Raport bieżący nr 12/2014 z dnia 18 marca 2014 roku.

Temat: Podpisanie aneksu nr 1 do umowy faktoringowej z BZ WBK Faktor Spółka z o.o.

   Raport bieżący 12/2014

 

 

Raport bieżący nr 11/2014 z dnia 18 marca 2014 roku.

Temat: Podpisanie aneksu o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

   Raport bieżący 11/2014

 

  

Raport bieżący nr 10/2014 z dnia 4 marca 2014 roku.

Temat: Podpisanie umowy faktoringowej z BZ WBK Faktor Spółka z o.o.

   Raport bieżący 10/2014

 

 

Raport bieżący nr 09/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku.

Temat: Zawarcie znaczacej umowy i zamówien pod umowy.

   Raport bieżący 09/2014 

 

 

Raport bieżący nr 08/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytego w dniu 19.02.2014 roku.

   Raport bieżący 08/2014  

 

 

Raport bieżący nr 07/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku.

Temat: Powołanie członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

   Raport bieżący 07/2014

 

 

Raport bieżący nr 06/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 19.02.2014 roku.

   Raport bieżący 06/2014

   Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 19.02.2014 roku.

 

 

Raport bieżący nr 05/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku.

Temat: Podpisanie aneksu o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

   Raport bieżący 05/2014  

 

 

Raport bieżący nr 04/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   Raport bieżący 04/2014  

   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. z dnia 19 lutego 2014 roku.
   Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. z dnia 19 lutego 2014 roku.

 

 

Raport bieżący nr 03/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku.

Temat: Zawarcie znaczacej umowy i zamówien pod umowy.

   Raport bieżący 03/2014 

 

 

Raport bieżący nr 02/2014 z dnia 10 stycznia 2013 roku.

Temat: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

   Raport bieżący 02/2014

 

 

Raport bieżący nr 01/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku.

Temat: Terminy raportów w 2014 roku.

   Raport bieżący 01/2014

 
 

2013

 

ROK 2013

 


 • Raport bieżący nr 24/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku.

Temat: Wybór biegłego rewidenta.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 23/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku.

Temat: Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 22/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku.

Temat: Nabycie papierów wartościowych Spółki przez osobę zarządzającą.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 21/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku.

Temat: Nabycie papierów wartościowych Spółki przez osobę zarządzającą.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 20/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku.

Temat: Nabycie papierów wartościowych Spółki przez osobę zarządzającą.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 19/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku.

Temat: Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 18/2013 z dnia 4 listopada 2013 roku.

Temat: Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013
roku.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 17/2013 z dnia 16 października 2013 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy. 

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 16/2013 z dnia 27 września 2013 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy. 

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 15/2013 z dnia 13 września 2013 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 14/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

Temat: Podpisanie aneksów o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 13/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku.

Temat: Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 roku.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 12/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 roku.

Temat: Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 11/2013 z dnia 27 maja 2013 roku.

Temat: Zmiana uchwały nr 12 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Patentus S.A. w dniu 23.05.2013 roku.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 10/2013 z dnia 23 maja 2013 roku.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 23.05.2013 roku.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 09/2013 z dnia 23 maja 2013 roku.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Patentus S.A. w dniu 23.05.2013 roku.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 08/2013 z dnia 16 maja 2013 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 07/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

>>>wyświetl<<<

 

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwykłego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 23 maja 2013 roku.
Projekty uchwał Zwykłego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 23 maja 2013 roku.
Sprawozdanie z dziłalności Rady Nadzorczej za rok 2012.
Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 marca 2013 roku i 24 kwietnia 2013 roku.


 • Raport bieżący nr 06/2013 z dnia 21 marca 2013 roku.

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci w 2012 roku.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 05/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 04/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 03/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku.

Temat: Nabycie papierów wartościowych Spółki przez osobę nadzorującą.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 02/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku.

Temat: Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 01/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku.

Temat: Terminy raportów w 2013 roku.

>>>wyświetl<<<

2012

 

ROK 2012

 

Raport bieżący nr 39/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Temat: zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 38/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

Temat: Zawarcie znaczących umów.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 37/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 36/2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku.

Temat: Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 35/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku.

Temat: Uzupełnienie raportu bieżącego 30/2012 z dnia 31.08.2012r. – podpisanie umów o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 34/2012 z dnia 26 października 2012 roku.

Temat: Ustanowienie hipoteki na aktywach znacznej wartości.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 33/2012 z dnia 19 października 2012 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 32/2012 z dnia 18 październik 2012 roku.

Temat: Ustanowienie hipoteki na aktywach znacznej wartości oraz uzupełnienie raportu bieżącego 31/2012 z dnia 3 października 2012 roku.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 31/2012 z dnia 3 październik 2012 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 30/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Temat: Przyznanie promes premii technologicznej.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 29/2012 z dnia 19 lipca 2012 roku.

Temat: Obroty z Patentus Strefa S.A. na łączną wartość umowy znaczącej.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 •  Raport bieżący nr 28/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku.

Temat: Wybór biegłego rewidenta.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 


 •  Raport bieżący nr 27/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku.

Temat: Tekst jednolity Statutu Spółki Patentus S.A.

>>>wyświetl<<<

 

 

 

Statut Spółki Patentus S.A. tekst jednolity lipiec 2012


 • Raport bieżący nr 26/2012 z dnia 13 lipca 2012 roku.

Temat: Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 25/2012 z dnia 3 lipca 2012 roku.

Temat: Uzupełnienie raportu bieżącego 5/2011 z dnia 10.03.2011 roku - wpływ środków z dotacji.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 24/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku.

Temat: Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 23/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku.

Temat: Podpisanie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta na GPW.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 22/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku.

Temat: Wpis zmian w Statucie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 21/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 20/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 19/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 18/2012 z dnia 23 maja 2012 roku.

Temat: Powołanie Zarządu Patentus na nową kadencję.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 17/2012 z dnia 23 maja 2012 roku.

Temat: Powołanie Rady Nadzorczej Patentus na nową kadencję.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 16/2012 z dnia 23 maja 2012 roku.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Patentus S.A. w dniu 23 maja 2012 roku.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 23 maja 2012 roku.

Temat: Treść uchwał pojętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Patentus S.A. w dniu 23 maja 2012 roku.

>>>wyświetl<<<

 

 

 

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 23 maja 2012 roku


 • Raport bieżący nr 14/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

Temat: Uzupełnienie raportu bieżącego 6/2012 z dnia 03.02.2012 roku.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 13/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 12/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwykłego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 23 maja 2012 roku.

Projekty uchwał Zwykłego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 23 maja 2012 roku.

Sprawozdanie z dziłalności Rady Nadzorczej za rok 2011.

Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20 kwietnia 2012 roku.


 • Raport bieżący nr 11/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku.

Temat: Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 10/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 09/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 roku.

Temat: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2012 z dnia 30 marca 2012 roku.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 08/2012 z dnia 30 marca 2012 roku.

Temat: Ustanowienie zastawu na aktywach znacznej wartości.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 07/2012 z dnia 22 marca 2012 roku.

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 06/2012 z dnia 3 lutego 2012 roku.

Temat: Zatwierdzenie wniosków o dofinansowanie realizacji innowacyjnych projektów.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 05/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku.

Temat: Nabycie papieró wartościowych spółki przez osobę nadzorującą. 

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 04/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku.

Temat: Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 03/2012 z dnia 10 stycznia 2012 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 02/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku.

Temat: Terminy raportów w 2012 roku.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 01/2012 z dnia 2 stycznia 2012 roku.

Temat: Przystąpienie do Spółki i objęcie udziałów w PW MONTEX Sp. z o.o.

 

>>>wyświetl<<<


2011

 

ROK 2011

 

 

 • Raport bieżący nr 27/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Temat: Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 26/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 25/2011 z dnia 22 listopada 2011 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 24/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku.

Temat: Zmiana formy publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2011 roku.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 23/2011 z dnia 7 września 2011 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 22/2011 z dnia 1 września 2011 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 21/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku.

Temat: Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej. 

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 20/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku.

Temat: Terminy raportów skonsolidowanych w 2011 roku.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 19/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku.

Temat: Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze 2011 roku.

 

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 18/2011 z dnia 20 lipca 2011 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 17/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 16/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 

 • Raport bieżący nr 15/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku.

Temat: Wybór biegłego rewidenta.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 14/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku.

Temat: Zmiana uchwały nr 4, nr 7 oraz punktu nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 16 czerwca 2011 roku.

>>>wyświetl<<<

 

 

 

załącznik 1 - Repertorium A nr 8076/2011 - Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku.

załącznik 2 - Repertorium A nr 8196/2011 - sprostowanie omyłki pisarskiej.


 • Raport bieżący nr 13/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Patentus S.A. w dniu 16 czerwca 2011 roku.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 12/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Patentus S.A.
w dniu 16 czerwca 2011 roku.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 

załącznik 1 - Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku.

załącznik 2 - Regulamin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A.


 • Raport bieżący nr 11/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku.

Temat: Podpisanie umowy warunkowej jednostki zależnej od Patentus S.A.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 10/2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku.

Temat: Wybór biegłego rewidenta.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 09/2011 z dnia 20 maja 2011 roku.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

>>>wyświetl<<<

 

 

 

 

załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 16 czerwca 2011 roku.

załącznik 2 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 16 czerwca 2011 roku.

załącznik 3 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Patentus S.A.
za okres od 01-01-2010 roku do 31-12-2010 roku.

załącznik 4 - Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej Patentus S.A. z dnia 18 maja 2011 roku.  


 • Raport bieżący nr 08/2011 z dnia 25 marca 2011 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 07/2011 z dnia 24 marca 2011 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 06/2011 z dnia 22 marca 2011 roku.

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 

 


 • Raport bieżący nr 05/2011 z dnia 10 marca 2011 roku.

Temat: Przyznanie dotacji oraz podpisanie umowy kredytowej w związku z dotacją.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 04/2011 z dnia 04 stycznia 2011 roku.

Temat: Terminy raportów w 2011 roku.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 03/2011 z dnia 04 stycznia 2011 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 02/2011 z dnia 04 stycznia 2011 roku.

Temat: Zakończenie procesu duediligence prowadzonego w związku z listem intencyjnym z dnia 07.06.2010 roku.

 

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 01/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

 >>>wyświetl<<<

 

 


 

2010

 

ROK 2010

 

 

 • Raport bieżący nr 29/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku.

Temat: Zmiana umów kredytowych z Fortis Bank Polska S.A.

>>>wyświetl<<<

 

 

  


 • Raport bieżący nr 28/2010 z dnia 22 listopada 2010 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 


 •  Raport bieżący nr 27/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku.

Temat: Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 26/2010 z dnia 15 października 2010 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 25/2010 z dnia 30 września 2010 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 •  Raport bieżący nr 24/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 roku.

Temat: Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego za 2010 rok.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 •  Raport bieżący nr 23/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku.

Temat: Tekst jednolity Statutu Spółki.

>>>wyświetl<<<

 

 

 

 

załącznik 1 - Statut Spółki Patentus S.A. tekst jednolity na dzień 15 lipca 2010. 


 • Raport bieżący nr 22/2010 z dnia 7 lipca 2010 roku.

Temat: Wpis zmian w Statucie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

>>>wyświetl<<<

 

 

 

 


 • Raport bieżący nr 21/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ w dniu 16.06.2010 r..

 >>>wyświetl<<<

 

 

 

 


 • Raport bieżący nr 20/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 16.06.2010 roku.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 

załącznik 1 - Treść uchwał Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 16.06.2010 roku.

załącznik 2 - Regulamin Walnego Zgromaczenia.


 • Raport bieżący nr 19/2010 z dnia 11 czerwca 2010 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 

 


 •  Raport bieżący nr 18/2010 z dnia 8 czerwca 2010 roku.

Temat: Nabycie papierów wartościowych Spółki przez osobę zarządzającą.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 17/2010 z dnia 7 czerwca 2010 roku.

Temat: Podpisanie przez Patentus S.A. Listu intencyjnego.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 16/2010 z dnia 7 czerwca 2010 roku.

Temat: Nabycie papierów wartościowych Spółki przez prokurenta.

>>>wyświetl<<<

 


 • Raport bieżący nr 15/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku.

Temat: Nabycie papierów wartościowych Spółki przez prokurenta.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 14/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku.

Temat: Nabycie papierów wartościowych Spółki przez osobę zarządzającą.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 

 


 • Raport bieżący nr 13/2010 z dnia 20 maja 2010 roku.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 

załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. w dniu 16 czerwca 2010 roku.

załącznik 2 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. z dnia 16 czerwca 2010 roku.

załącznik 3 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Patentus S.A. za okres 01-01-2009 do 31-12-2009 roku.

załącznik 4 - Odpisy uchwał z posiedzenia Rady Nadzorczej Patentus S.A.

 


 • Raport bieżący nr 12/2010 z dnia 20 maja 2010 roku.

Temat: Zmiana Uchwały nr 2, z dnia 19.10.2009 roku, w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 11/2010 z dnia 17 maja 2010 roku.

Temat: Korekta raportu Q 1/2010 "Raport kwartalny Q 1/2010 za I kwartał 2010 r., z dnia 17 maja 2010 roku".

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 10/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 9/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku.

Temat: Nabycie papierów wartościowych Spółki przez osobę zarządzającą.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 8/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

Temat: Nabycie papierów wartościowych Spółki przez osobę zarządzającą.

>>>wyświetl<<<

 

 

 

 


 • Raport bieżący nr 7/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 roku.

Temat: Obroty z P.P.H.U. "Mirpol" Mirosław Kobiór na łączną wartość umowy znaczącej.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 6/2010 z dnia 30 marca 2010 roku.

Temat: Nabycie papierów wartościowych spółki przez osobę zarządzającą.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 •  Raport bieżący nr 5/2010 z dnia 23 marca 2010 roku.

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 4/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku.

Temat: Terminy raportów w 2010 roku.

 >>>wyświetl<<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 3/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku.

Temat: Nabycie papierów wartościowych Spółki przez osobę zarządzającą.

>>>wyświetl<<<

 

 

 


 •  Raport bieżący nr 2/2010 z dnia 15 stycznia 2010 roku.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy.

>>> wyświetl <<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 1/2010 z dnia 11 stycznia 2010 roku.

Temat: Nabycie papierów wartościowych Spółki przez osobę zarządzającą.

>>> wyświetl <<<

 


 

2009

 

ROK 2009

 

 

 • Raport bieżący nr 9/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku.

Temat: Zmiana umów kredytowych z Fortis Bank Polska S.A.

  >>> wyświetl <<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 8/2009 z dnia 24 listopada 2009 roku.

Temat: Zbycie papierów wartościowych spółki przez osobę nadzorującą.

 

 >>> wyświetl <<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 7/2009 z dnia 17 listopada 2009 roku.

Temat: Korekta raportu Q 3/2009 "Raport kwartalny Q 3/2009 za III kwartał 2009r., z dnia 16 listopada 2009 roku".

 

>>> wyświetl <<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 6/2009 z dnia 06 listopada 2009 roku.

Temat: Rejestracja akcji na okaziciela serii F w KDPW.

 

>>> wyświetl <<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 5/2009 z dnia 05 listopada 2009 roku.

Temat: Terminy raportów okresowych w roku 2009.

 

 >>> wyświetl <<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 4/2009 z dnia 05 listopada 2009 roku.

Temat: Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW. 

 >>> wyświetl <<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 3/2009 z dnia 05 listopada 2009 roku.

Temat: Rejestracja akcji na okaziciela serii D i E w KDPW. 

>>> wyświetl <<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 2/2009 z dnia 04 listopada 2009 roku.

Temat: Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 

>>> wyświetl <<<

 

 

 


 • Raport bieżący nr 1/2009 z dnia 02 listopada 2009 roku.

Temat: Przystąpienie do systemu ESPI

>>> wyświetl <<<