Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

arrow

AKCJONARIAT

 

(stan na dzień 31.08.2015 roku)

Akcjonariat według liczby głosów


 

Akcjonariat według liczby akcji

 

 

 Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 29.500.000 akcji:

 


 

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,40 zł ( 40 groszy)